Budżet na 2008 rok

Budżet miasta Czeladź na rok 2008 uchwalony przez Radę Miejską w dniu 13 grudnia 2007 r.Uchwała XXIX/327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2008.pdf Uchwała XXIX/327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2008.(72.86 KB)


Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Dochody budżetu miasta Czeladź na 2008 rok.  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Dochody budżetu miasta Czeladź na 2008 rok.(45.85 KB)


Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Planowane dochody związane z relaizacją przez gminę zadań zleconych które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2008 rok. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Planowane dochody związane z relaizacją przez gminę zadań zleconych które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2008 rok.(23.64 KB)


Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r.pdf Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Wydatki Budżetu Miasta Czeladź na 2008 rok.(44.62 KB)


Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r.pdf Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008 - 2010.(79.49 KB)


Planowane dochody związane z realizacją przez gminę zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2008 rok - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.(29.73 KB)


Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX 327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Przychody i Rozchody Budżetu Miasta Czeladź na 2008 rok. Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX 327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Przychody i Rozchody Budżetu Miasta Czeladź na 2008 rok.(26.03 KB)


Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIX 327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIX 327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku.(17.72 KB)


Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX 327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku. Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIX 327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku.(15.24 KB)


Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX 327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok. Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIX 327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok.(22.86 KB)


Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX 327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Dotacje przedmiotowe na 2008 rok. Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIX 327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Dotacje przedmiotowe na 2008 rok.(24.29 KB)


Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX 327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Dotacje podmiotowe na 2008 rok. Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIX 327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Dotacje podmiotowe na 2008 rok.(12.46 KB)


Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX 327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2008 rok. Załącznik nr 12 do uchwały nr XXIX 327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2008 rok.(25.73 KB)


Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX 327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok. Załącznik nr 13 do uchwały nr XXIX 327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok.(20.87 KB)


Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX 327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne Załącznik nr 14 do uchwały nr XXIX 327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r. - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne.(28.49 KB)Aby zapoznać się z budżetem z roku 2007 kliknij tutaj.

 
Udostępnił - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2007-12-18 10:02:02
Opublikował - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2007-12-18 10:02:02
Zmienił - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2010-03-31 10:26:25
PDF Drukuj Email