Budżet na 2009 rok

Budżet miasta Czeladź na rok 2009 uchwalony przez Radę Miejską w dniu 18 grudnia 2008 r.

PROJEKT UCHWAŁY 2009.pdfUchwała XLV/694/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18.12.2008 roku w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2009 r.pdf (121.91 KB)


Autopoprawki do projektu budżetu NA 2009.pdfAutopoprawki do projektu budżetu Miasta Czeladź na 2009 r.pdf (91.78 KB)


1.pdfZałącznik nr 1 do uchwały nr XLV/694/2008 z dnia 18.12.2008 r. - Dochody budżetu Miasta Czeladź na 2009 r.pdf (160.74 KB) 

2.pdfZałącznik nr 2 do uchwały nr XLV/694/2008 z dnia 18.12.2008 r. - Planowane dochody związane z realizacją przez Gminę zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu Państwa na 2009 r.pdf (113.74 KB)


3.pdfZałącznik nr 3 do uchwały XLV/694/2008 z dnia 18.12.2008 r. - Wydatki budżetu Miasta Czeladź na 2009 r.pdf (127.89 KB)


4.pdfZałącznik nr 4 do uchwały XLV/694/2008 z dnia 18.12.2008 r. - Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2008-2011.pdf (128.25 KB)


5.pdfZałącznik nr 5 do uchwały XLV/694/2008 z dnia 18.12.2008 r. - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.pdf (181.32 KB)


6.pdfZałącznik nr 6 do uchwały XLV/694/2008 z dnia 18.12.2008 r. - Przychody i rozchody budżetu Miasta Czeladź na 2008 r.pdf (117.60 KB)


7.pdfZałącznik nr 7 do uchwały XLV/694/2008 z dnia 18.12.2008 r. - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku.pdf (74.77 KB)


8.pdfZałącznik nr 8 do uchwały XLV/694/2008 z dnia 18.12.2008 r. - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.pdf (73.35 KB)


9.pdfZałącznik nr 9 do uchwały XLV/694/2008 z dnia 18.12.2008 r. - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami Administracji Rządowej w 2009 r.pdf (72.64 KB)


10.pdfZałącznik nr 10 do uchwały XLV/694/2008 z dnia 18.12.2008 r. - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  na 2009 r.pdf (108.22 KB)


11.pdfZałącznik nr 11 do uchwały XLV/694/2008 z dnia 18.12.2008 r. - Dotacje podmiotowe na 2009 r.pdf (68.32 KB)


12.pdfZałącznik nr 12 do uchwały XLV/694/2008 z dnia 18.12.2008 r. - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2009 r.pdf (115.10 KB)


13.pdfZałącznik nr 13 do uchwały XLV/694/2008 z dnia 18.12.2008 r. - Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 r.pdf (107.38 KB)


14.pdfZałącznik nr 14 do uchwały XLV/694/2008 z dnia 18.12.2008 r. - prognoza kwotydługu i spłat na rok 2009 i lata następne.pdf (117.04 KB)


1.pdf Uchwała nr 4100/III/176/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości załącznonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Miasta Czeladź.pdf (1.45 MB)


2.pdfUchwała nr 4100/III/177/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii prawidłowości załącznonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Miasta Czeladź.pdf (1.35 MB)


 
Udostępnił - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2008-12-18 10:57:13
Opublikował - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2008-12-18 10:57:13
Zmienił - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2010-03-31 10:27:48
PDF Drukuj Email