Budżet na 2010 rok
Budżet Miasta Czeladź na rok 2010 uchwalony przez Radę Miejską w dniu 17 grudnia 2009 r.


Uchwała LX/1002/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia BUDśETU MIASTA CZELADŹ na rok 2010 r. Uchwała LX/1002/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2010 r.

Uchwała LX/1002/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia BUDśETU MIASTA CZELADŹ na rok 2010 r.Uchwała Nr.4100/V/157/2009 Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 15.670.548,91 zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2010 rok Miasta CzeladźZałącznik nr 9 do uchwały nr LX/1002/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 Załącznik nr 9 do uchwały nr LX/1002/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej.

Załącznik nr 10 do uchwały nr LX/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku Załącznik nr 10 do uchwały nr LX/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok.

Załącznik nr 11 do uchwały nr LX/1002/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku Załącznik nr 11 do uchwały nr LX/1002/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku - Dotacje podmiotowe na 2010 rok.

Załącznik nr 12 do uchwały nr LX/1002/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku Załącznik nr 12 do uchwały nr LX/1002/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na 2010 rok.
Aby zapoznać się z budżetem z roku 2009 kliknij tutaj.

Aby zapoznać się z budżetem z roku 2008 kliknij tutaj.

Aby zapoznać się z budżetem z roku 2007 kliknij tutaj.
 
Udostępnił - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2009-12-22 10:12:53
Opublikował - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2009-12-22 10:12:53
Zmienił - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2010-03-31 10:23:15
PDF Drukuj Email