Budżet na 2007 rok

Budżet miasta Czeladź na 2007 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr 4100/V/158/2007 z dnia 3 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwała Nr 4100/V/158/2007 z dnia 3 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (688.97 KB)


Uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na rok 2007 Uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na rok 2007 (33.66 KB)


Dochody budżetu miasta Czeladź na 2007 rok - załącznik nr 1 Dochody budżetu miasta Czeladź na 2007 rok - załącznik nr 1 (43.96 KB)


Planowane dochody związane z realizacją przez gminę zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2007 rok - załącznik nr 2 Planowane dochody związane z realizacją przez gminę zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2007 rok - załącznik nr 2 (20.52 KB)


Wydatki budżetu miasta Czeladź na 2007 rok - załącznik nr 3 Wydatki budżetu miasta Czeladź na 2007 rok - załącznik nr 3 (43.62 KB)

Wieloletni Plan Inwestycyjny miasta Czeladź na lata 2007 - 2009 - załącznik nr 4 Wieloletni Plan Inwestycyjny miasta Czeladź na lata 2007 - 2009 - załącznik nr 4 (91.69 KB)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - załącznik nr 5 (32.33 KB)

Przychody i rozchody budżetu miasta Czeladź na 2007 rok - załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu miasta Czeladź na 2007 rok - załącznik nr 6 (22.29 KB)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku - załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku - załącznik nr 7 (14.89 KB)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku - załącznik nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku - załącznik nr 8 (14.44 KB)

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok - załącznik nr 9 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok - załącznik nr 9 (20.09 KB)

Dotacje przedmiotowe na 2007 rok - załącznik nr 10 Dotacje przedmiotowe na 2007 rok - załącznik nr 10 (20.20 KB)

Dotacje podmiotowe w 2007 roku - załącznik nr 11 Dotacje podmiotowe w 2007 roku - załącznik nr 11 (11.33 KB)

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 roku - załącznik nr 12 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 roku - załącznik nr 12 (22.46 KB)

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Czeladź na 2007 rok - załącznik nr 13 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Czeladź na 2007 rok - załącznik nr 13 (20.04 KB)

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne - załącznik nr 14 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne - załącznik nr 14 (24.29 KB)

 
Udostępnił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2007-01-09 14:20:17
Opublikował - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2007-01-09 14:19:33
Zmienił - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2010-03-31 10:24:57
PDF Drukuj Email