Współpraca z miastem Auby

Auby - miasto w północno-wschodniej Francji, położone w pobliżu Douai i Lille, w regionie Nord-Pas-de-Calais. Liczy niewiele ponad 7 tys. mieszkańców, w tym 10 % jest pochodzenia polskiego.
Współpraca między Czeladzią i Auby rozpoczęła się ponad 30 lat temu od wizyty ówczesnego Mera Auby-Aldeberta Valette i jego zastępcy Jana Kaczmarka w Czeladzi (1973). Efektem wizyty była pierwsza umowa o współpracy miast partnerskich.

W 1976 r. zorganizowano pierwszą międzynarodową wymianę młodzieży. Od tej pory każdego roku czeladzka młodzież wyjeżdża w lipcu do Auby, a młodzież francuska w tym samym czasie odwiedza Czeladź.
Dotychczasowe umowy o współpracy obejmowały organizowanie licznych imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych, politycznych i gospodarczych. W ramach wymiany spotykali się pracownicy samorządu i administracji, oświaty, placówek kulturalnych i sportowych, uczniowie gimnazjum i strażacy. W okresie funkcjonowania kopalni, do Auby, wyjeżdżali również górnicy i związkowcy.

Na początku lat osiemdziesiątych, w czasie gdy Polska stanęła w obliczu problemów politycznych i ekonomicznych, strona francuska organizowała akcje humanitarne na rzecz czeladzkiego szpitala.

W dziesiątą rocznicę współpracy (1983) w Czeladzi jednej z ulic nadano nazwę Miasta Auby, a w Auby – Miasta Czeladzi. Natomiast w 2001 r. Ośrodkowi Integracyjnemu „Senior” nadano imię Jana Kaczmarka – inicjatora współpracy między miastami.

Do 1990 roku współpraca Czeladzi i Auby oparta była o kontakty urzędów miast, komitety partyjne i TPPF. Lata po przełomie przyniosły większe ożywienie w kontaktach polsko – francuskich. Szczególną rolę przypisano wymianie kulturalnej, sportowej a także samorządowej. Możliwe stało się uczestnictwo delegacji francuskich w obchodach polskich świąt narodowych – z okazji 1 i 3 Maja czy Święta Niepodległości Polski w dniu 11 listopada. Natomiast przedstawiciele delegacji z Czeladzi uczestniczą w obchodach francuskich świąt narodowych, zwłaszcza z okazji święta 14 Lipca.

Współpraca między miastami wzmacniana była przez organizowane w obu miastach tygodnie przyjaźni i kultury oraz działalność Towarzystw Przyjaźni Polsko – Francuskiej. Czeladzkie Koło Towarzystwa zarejestrowano w grudniu 1976 roku. W swoich planach działania członkowie Towarzystwa wpisali współpracę z Towarzystwem Francusko – Polskim w Auby, wymianę młodzieży szkolnej i sportowców, promocję i upowszechnianie kultury polskiej, a także prasy i wydawnictw polskich we Francji i francuskich w Polsce, wystawy fotograficzne dokumentujące pobyty delegacji polskich we Francji.

Komitet Lokalny Towarzystwa Nord Pas de Calais – Polska powstał w 1976 roku. Zasadniczym celem Komitetu jest rozwijanie przyjaźni francusko – polskiej, integracja wspólnoty polskiej ze społeczeństwem francuskim, propagowanie polskiej kultury i sztuki, organizacja spotkań okolicznościowych, festynów, obchodów świąt narodowych oraz współpraca z czeladzkim Towarzystwem Przyjaźni Polsko – Francuskiej. Od wielu lat Prezesem Komitetu Lokalnego Towarzystwa Nord-Pas-de-Calais – Polska jest Pani Halina Normand, która w 1999 roku (po 25 latach działalności w stowarzyszeniu) została uhonorowana przez prezydenta RP Krzyżem Oficerskim za Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Sześciu Francuzów otrzymało tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Czeladź” za działalność na rzecz rozwijania partnerstwa między miastami. Należeli do nich: Jean Kaczmarek, Aldebert Valette, Pierre Cucheval, Michel Flacheron, Daniel Normand i Bernard Briez.

Główne formy współpracy partnerskiej to wymiana samorządowa, sportowa, kulturalna, wymiana młodzieży gimnazjalnej oraz delegacji strażaków z OSP w Czeladzi i Auby.

Mer Miasta Auby
Freddy Kaczmarek

Dane kontaktowe urzędu miasta:
Hotel de Ville
25 rue Leon Blum
59950 Auby

 

Udostępnił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-09-27 11:22:35
Opublikował - Wojciech Maćkowski (Kierownik Wydziału Promocji Miasta) - 2006-09-27 11:20:41
Zmienił - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2012-07-04 12:52:21
PDF Drukuj Email