Plany zagospodarowania
Filtr 
   Kolejność 
   Pokaż 
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2010-04-08 Uchwała nr XL/277/2001 w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladz. Obowiązujący
2010-04-08 Uchwała nr XL/276/2001 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Dziekana III B” w Czeladzi. Obowiązujący
2010-04-08 Uchwała nr VIII/48/03 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladz dla terenu przy ulicy Staszica Obowiązujący
2010-04-08 Uchwała nr VIII/49/03 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladz dla terenu przy DK 86 Obowiązujący
2010-01-18 Uchwała nr LXI/1022/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź ? \\\"Borzecha i Józefów\\\" Obowiązujący
2010-01-11 Uchwała nr LXI/1024/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - \\\"Madera\\\" Obowiązujący
2010-01-11 Uchwała nr LXI/1023/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - \\\"Nowe Piaski\\\" Obowiązujący
2009-11-05 Uchwała nr LVIII/941/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź ? \\\"Stara Kolonia Saturn\\\" Obowiązujący
2009-08-07 Uchwała nr LV/889/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - \\\\\\\"Niwa\\\\\\\" Obowiązujący
2009-08-07 Uchwała nr LV/888/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź ? \\\"Północna część dzielnicy Nowe Piaski\\\" Obowiązujący
2009-08-07 Uchwała nr LV/890/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - wschodnia część Nowego Miasta Obowiązujący
2009-06-30 Uchwała Nr LIV/869/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Będzińskiej Obowiązujący
2007-12-27 Uchwała nr XXIX/360/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w obszarze \\\"Starego Miasta\\\". Obowiązujący
2007-12-27 Uchwała nr XXIX/359/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, ul. Mysłowicka. Obowiązujący
2007-12-27 Uchwała nr XXIX/358/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, ul. Wiosenna. Obowiązujący
2007-05-08 Uchwała Nr VII/66/2007 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego \"Dziekana III\" w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 Uchwała Nr LXVI/1019/2006 w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta Czeladź. Zmodyfikowany
2007-05-08 Uchwała Nr LXVI/1018/2006 w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta Czeladź. Obowiązujący
2007-05-08 Uchwała Nr LXVI/1017/2006 w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta Czeladź. Obowiązujący
2007-05-08 Uchwała Nr LXVI/1016/2006 w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta Czeladź. Obowiązujący
2007-05-08 Uchwała Nr LXVI/1015/2006 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Czeladź zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXVII/343/2004 z dnia 26 lutego 2004 r . Zmodyfikowany
2007-05-08 Uchwała Nr LXVI/1014/2006 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Czeladź zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXIII/269/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r . Obowiązujący
2007-05-08 Uchwała Nr LXVI/1013/2006 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXVII/341/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. Obowiązujący
2007-05-08 Uchwała Nr XXIX/395/2004 w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź. Obowiązujący
2007-05-08 Uchwała Nr XXIX/396/2004 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu przy ulicy Będzińskiej. Obowiązujący