Rejestr Instytucji Kultury


Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czeladź

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Czeladź, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r. poz. 406) na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
26
stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z 2012r. poz. 189).

  1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

  • otwarty dostęp do rejestru;

  • wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej - na wniosek.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych  w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

  1. Każdy na prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

  2. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

  3. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą, pokój 131, tel. 32/76-37-916, 32/76-37-914.


 

Udostępnił - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2012-08-07 15:17:34
Opublikował - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2012-08-07 15:17:34
Zmienił - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2015-09-10 12:43:29
PDF Drukuj Email