Uwaga: Deratyzacja!
Burmistrz Miasta Czeladź informuje wszystkich mieszkańców, firmy, instytucje, zakłady pracy o obowiązku przeprowadzania powszechnej akcji odszczurzania na terenie naszego miasta.

 
Zasady przeprowadzania corocznej obowiązkowej akcji deratyzacji określa Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Czeladź wprowadzony Uchwałą Nr LXI/586/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 10 grudnia 2012 r. 

Przypominamy, iż przeprowadzanie wiosennej akcji deratyzacji odbywa się w terminach:
od 15 kwietnia do 30 kwietnia.

Akcja deratyzacji polega na jednorazowym i jednolitym wyłożeniu trutki w budynkach mieszkalnych, produkcyjnych, magazynach, w placówkach służby zdrowia, oświaty, handlowych, gastronomicznych, gospodarstwach rolnych, sieciach kanalizacyjnych, ciepłowniczych, teletechnicznych i wszystkich innych miejscach, gdzie możliwe jest przebywanie gryzoni.

Właściciele nieruchomości przed przystąpieniem do akcji zobowiązani są do oczyszczania z wszelkich odpadów pokonsumpcyjnych posesji i innych wyżej wymienionych miejsc oraz zaopatrzenia się w odpowiednią ilość trutki.W czasie wykonywania czynności związanych z deratyzacją należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji poszczególnych trutek. Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać bez opieki. W miejscach, gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUCIZNA”.

Udostępnił - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2015-04-03 12:03:05
Opublikował - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2015-04-03 12:03:05
Zmienił - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2015-04-03 12:06:08