Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
altObchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się jak co roku, uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny, w kościele św. Stanisława B.M., celebrowaną przez proboszcza parafii ks. kan. Jarosława Wolskiego.

 
Po mszy z kościoła wyruszył pochód na czele z Miejską Górniczą Orkiestrą Dętą pod batutą Józefa Marczyńskiego, który udał się na plac Konstytucji 3 Maja, gdzie odbywała się druga, oficjalna część obchodów narodowego święta. Tu burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec powitał wszystkich przybyłych, a następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie.

altalt
alt

Uroczystość z okazji Święta 3 Maja swą obecnością zaszczycili m.in. poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, radni Rady Miejskiej w Czeladzi z przewodniczącą Jolantą Moćko, a także gości z francuskiego Auby – radny Jean Jacques Salvino z żoną.
Po wystąpieniu burmistrza delegacje reprezentujące Miasto Czeladź, Związek Kombatantów RP i Byłych więźniów Politycznych, organizacje społeczne i polityczne, jednostki organizacyjne miasta i placówki oświatowe, składały wiązanki kwiatów pod pomnikiem czeladzian poległych za wolność i niepodległość Ojczyzny, przy którym wartę honorową sprawowali uczniowie klasy wojskowej Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Czeladzi.
Uroczystość uświetniła obecność licznych pocztów sztandarowych reprezentujących m.in. Miasto Czeladź, Radę Miejską w Czeladzi, Ochotniczą Straż Pożarną, Krąg Seniorów ZHP, Zagłębiowskie Koło Pszczelarzy, Rycerzy Kolumba, placówki szkolne.
altaltalt

altalt  altaltWolontariuszami podczas uroczystości byli członkowie Młodzieżowej Rady Miasta.
Po części oficjalnej burmistrz Zbigniew Szaleniec zaprosił uczestników uroczystości na spotkanie i poczęstunek do Sali Ochotniczej Straży Pożarnej.


Udostępnił - Wiesława Konopelska (Wydział Promocji Miasta) - 2015-05-04 15:51:36
Opublikował - Wiesława Konopelska (Wydział Promocji Miasta) - 2015-05-04 15:51:36
Zmienił - Wiesława Konopelska (Wydział Promocji Miasta) - 2015-05-04 16:37:22