DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO DLA OŚWIATY 
 ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PILOTAŻOWEGO  W POWIECIE
 Z dniem 31 maja kończy się program pilotażowy ,,Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty”, który realizowany był w gminach powiatu będzińskiego, także w Czeladzi. Projekt ma na celu modernizację systemu doskonalenia i wspomagania szkół. Nauczyciele,  przez dwa lata mieli możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w szkoleniach Rad Pedagogicznych, których tematy sami wypracowali. Szkolenia odbywały się z ekspertem. Oprócz tego mieli możliwość uczestniczenia w sześciu tematycznych sieciach, zgodnie z własnymi zainteresowaniami. W projekcie realizowanym przy wsparciu merytorycznym Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Będzinie oraz Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, uczestniczyło 28 placówek oświatowych, w tym 4 przedszkola, 5 szkół podstawowych, 13 gimnazjów i 6 liceów ogólnokształcących. Oprócz spotkań stacjonarnych, które odbywały się w placówkach oświatowych uczestnicy sieci mogli wziąć udział w spotkaniach wyjazdowych, np. do Krakowa, Bielska, Warszawy czy też Wieliczki.
Spotkania takie pozwoliły na zacieśnienie kontaktów koleżeńskich i zawodowych, nauczycieli z naszego powiatu.  Uczestnicy sieci doceniają nowe znajomości ale także  materiały, które  wspólnie udało się  wypracować – w trakcie spotkań na platformie czy też poprzez wideokonferencje. Pod koniec kwietnia w Falentach k. Warszawy odbyło się spotkanie pt. „Rozwiązania w zakresie wspomagania szkół wypracowane przez samorządy lokalne – beneficjentów Konkursu 3.5”, w którym udział wzięli przedstawiciele samorządów powiatowych oraz osoby zaangażowane w realizację projektów. Co dalej? To najczęściej powtarzane pytanie na spotkaniu, którego celem było przedstawienie rozwiązań organizacyjnych wypracowanych w powiatach oraz dyskusja nad działaniami, które zapewnią trwałość wypracowanych efektów. Zgodnie  z  treścią   rozporządzeń  dotyczących  zadań  i  organizacji  pracy  placówek doskonalenia  nauczycieli,  poradni  psychologiczno-pedagogicznych  oraz  bibliotek pedagogicznych  od 1  stycznia  2016  r. elementem  ich  pracy,  obok  dotychczasowych  zadań, będzie  również  wspomaganie  rozwoju  przedszkoli,  szkół  i  placówek.  Zadanie  powyższe zakłada:
1/  pomaganie w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
2/  ustalanie  sposobów  działania  prowadzących  do  zaspokajania  potrzeb  przedszkola,
szkoły lub placówki;
3/  planowanie form wspomagania i ich realizowanie;
4/  wspólne  ocenianie  efektów  i  opracowywanie  wniosków  z  realizacji  zaplanowanych
form wspomagania.
Zapraszamy na stronę internetową : www.doskonaleniewsieci.pl   oraz na stronę CKUiP w Będzinie www.ckp.bedzin.pl
                                                                                                                   Anna Hetmańczyk
Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-05-05 14:32:55
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-05-05 14:32:55
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-05-05 14:42:53