Świętowała biblioteczna jubilatka
altUroczyście obchodzono wczoraj, 21 maja br., 110. rocznicę istnienia biblioteki publicznej w Czeladzi. Z tej okazji w Miejskiej Bibliotece Publicznej zgromadziło się liczne grono znakomitych gości, wśród których obecni byli: burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec wraz z wiceburmistrz Elżbietą Dmitruk  i wiceburmistrz Beatą Zawiłą, przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Moćko, prof. Jan Malicki dyrektor Biblioteki Śląskiej oraz radna wojewódzka Maria Potępa reprezentująca marszałka województwa śląskiego.

 
W części oficjalnej uroczystości dyrektor Ewę Ambroży przedstawiła najważniejsze wydarzenia z dziejów czeladzkiej biblioteki,  zaprezentowano pokaz multimedialny na temat PR w bibliotece oraz  odbyła się projekcja filmu Mateusza Pacholika, którego bohaterkami były pani bibliotekarki, które miały przyjemność w przeszłość tworzyć zręby dzisiejszej biblioteki.
To wyjątkowe święto stanowiło znakomitą oprawę do wręczenia zasłużonym honorowych odznaczeń. Minister kultury i dziedzictwa narodowego odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” przyznał Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Beacie Marcinkowskiej - kierownik Czytelni Naukowej i Czasopism . MBP została także uhonorowana złotą odznaką „Zasłużony dla województwa śląskiego”. Odznakę srebrną „Zasłużony dla województwa śląskiego” otrzymała Bożena Plutecka – kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania. Z kolei dyrektor Ewa Ambroży swoją odznakę „W dowód uznania” przyznał Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a współpracujący na co dzień z czeladzką biblioteką Polski Związek Filatelistów uhonorował ją srebrną odznaką honorową.

altaltalt

Gratulacje, życzenia a także zapewnienia o dalszym rozwoju tej znaczącej placówki  kultury złożył w imieniu władz miasta burmistrz Zbigniew Szaleniec. Z kolei Prof. Jan Malicki mówił m.in. o wysokiej pozycji MBP w Czeladzi wśród placówek województwa śląskiego i podziękował władzom miasta za dotychczasowe starania na rzecz biblioteki.

altaltalt

Jak na urodziny przystało, nie obeszło się bez długiej kolejki zaproszonych gości z zaprzyjaźnionych bibliotek nie tylko z ościennych miast, stowarzyszeń społecznych i kulturalnych, placówek oświatowych, którzy przybyli z serdecznymi słowami, kwiatami i upominkami. Niespodzianką dla wszystkich był ogromny tortu! Rodzinna atmosfera sprzyjała wspomnieniom i serdecznym rozmowom.
Dodać trzeba, że jubileuszowi towarzyszy wystawa cymeliów ze zbiorów Miejskiej biblioteki Publicznej, którą jeszcze można oglądać w ciągu najbliższych dni.
Udostępnił - Wiesława Konopelska (Wydział Promocji Miasta) - 2015-05-22 13:50:57
Opublikował - Wiesława Konopelska (Wydział Promocji Miasta) - 2015-05-22 13:50:57
Zmienił - Wiesława Konopelska (Wydział Promocji Miasta) - 2015-05-22 14:20:29