Serbski Čačak dołączy do miast partnerskich
altXVI edycja Festiwalu Ave Maria była okazją do wizyty delegacji z miast partnerskich Czeladzi: Auby i Żydaczowa. Do naszego miasta przybyła również czteroosobowa delegacja z miasta Čačak w Serbii.

 

 Zasadniczym celem wizyty było podpisanie nowej umowy o współpracy na 2015 rok z ukraińskim Żydaczowem oraz listu intencyjnego zawierającego deklarację przyszłej współpracy pomiędzy Miastem Czeladź i Miastem Čačak w zakresie przedsiębiorczości, oświaty, kultury i sportu oraz w różnych dziedzinach działalności samorządowej. Umowa z Żydaczowem jest kontynuacją poprzedniej umowy o partnerstwie. W ramach jej postanowień realizowana będzie wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia struktury oraz działalności miejskiej administracji samorządowej, rozszerzanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu miast, przygotowywanie wspólnych programów i projektów w zakresie kultury, sztuki, sportu, gospodarki oraz działalności społecznej. Obie strony zobowiązały się stwarzać warunki niezbędne do rozwoju współpracy we wszystkich sferach życia, inicjować i wspierać kontakty między szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami; rozwijać wymianę kulturalną i sportową oraz ułatwiać nawiązywanie kontaktów między obywatelami partnerskich gmin; inicjować i popierać wymianę wszelkich delegacji organizacji pozarządowych i grup społecznych poprzez organizowanie wspólnych działań, imprez i spotkań, w których będą uczestniczyć grupy mieszkańców z obu miast; wspólnie przygotowywać i realizować projekty z zakresu rozwiązywania lokalnych problemów oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej; popierać wymianę doświadczeń w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Uroczystość podpisania umowy o partnerstwie z Żydaczowem oraz listu intencyjnego o współpracy z miastem Čačak odbyło się 25 maja 2015 roku w siedzibie Muzeum Saturn. Podpisy pod dokumentami złożyli burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec, burmistrz Żydaczowa Władimir Lewko oraz prezydent miasta Čačak Vojislav Ilić. Obecny był również konsul honorowy Republiki Serbii Ranko Tomović oraz mer Auby Freddy Kaczmarek. Przypomnijmy, że umowa między Czeladzią a Auby została podpisana w lutym tego roku. Podczas wizyty w Czeladzi wszystkie delegacje miały okazję zwiedzić nie tylko nasze miasto i region, ale przede wszystkim zapoznały się z zasadami funkcjonowania samorządu i wymieniły doświadczeniami w tym zakresie. Liczne spotkania, ciekawy i urozmaicony program wizyty oraz uczestnictwo w kolejnej edycji festiwalu Ave Maria sprawiło, że goście przez długi czas pamiętać będą wizytę w naszym mieście.

Udostępnił - Wiesława Konopelska (Wydział Promocji Miasta) - 2015-05-26 16:12:49
Opublikował - Wiesława Konopelska (Wydział Promocji Miasta) - 2015-05-26 16:12:49
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-05-27 10:00:24