11 HARCERSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
KOMUNIKAT KOŃCOWY
11 HARCERSKIEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
Z OKAZJI „ MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA”
z dnia 29.05.2015 r.
 
 Z okazji Dnia Dziecka Harcerski Krąg Seniorów ZHP w Czeladzi przy współorganizacji MOSiR w ramach programu „Sportowy Powiat” zorganizował   pod patronatem burmistrza miasta Czeladź turniej tenisa stołowego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz drużyn zuchowych i harcerskich. Zawody otworzyli Burmistrz Miasta Czeladź Pan Zbigniew Szaleniec i przedstawiciel Zarządu Starostwa Powiatu Będzińskiego
Pan Marek Mrozowski.
Wyniki końcowe-medaliści w poszczególnych kategoriach wiekowych :

Szkoły Podstawowe

Kategoria I-VI dz.
1. Marika Kiczor
2. Sonia Renchen
3. Zofia Malinowska

Kategoria I-IV chł.
      1.Szuliński Filip
2. Jakub Motylski
3. Pytlarz Michał

Kategoria V-VI dz.
1. Natalia Płaza
2. Katarzyna Korus
3. Karolina Janda
Kategoria V-VI chł.
1. Damian Urbański
2. Jakub Król
3. Patryk Piaszczyk

Gimnazja

Kategoria dz.
1. Jessica Paprota
2. Dominika Smolińska
3. Joanna Krupa
Kategoria chł.
1. Kacper Kaczor
2. Piotr Budkiewicz
3. Kamil Grzeszczik
Zuchy
Kategoria dz.
1. Nicola Klama
2. Kamila Chechelska
3. Julia Jurczak


Kategoria chł.
1.Michał Mantykiewicz.
2.Jakub Jurczak
3.Krystian Fira

Harcerze
Kategoria dz.
1. Alicja Andrejczuk
2. Julia Warot
3. Milena Wiśniewska
Kategoria chł.
1. Igor Oczkiewicz -Jałowiecki.


Klasyfikacja drużynowa szkół:
1. MZS-SP2       opiekun Ewa Fronczek
2. SP7                 opiekun Sylwester Iwanowski
3. SP1                 opiekun Ewa Łuszczak

Gimnazjalny
1.MZS-G1                 opiekun Michał Zatoński
2. G3                  opiekun Tomasz Sołtysik


Zuchy
1. DZ ZHP Kajtki -Czarodzieje przy SP3 w Czeladzi  drużynowa pwd Justyna Puławska
Harcerze
1. Harcerze SP3- opiekun Agnieszka Kalińska
2. 58 ZDH „Wyklęci”-Będzin
 

Zawody przeprowadziła  sędzia PZTS , członek HKS pwd Maria Kańtoch. Sędziowie stolikowi to uczniowie ZSOiT z opiekunem Leszkiem Kowalskim. Medale ufundowało Starostwo Powiatu Będzińskiego w ramach programu „Sportowy Powiat”. Puchary ufundowali :Starostwo Powiatu Będzińskiego, Burmistrz Miasta Czeladź, HKS ZHP, Komenda Hufca im. Kazimierza Wielkiego w Będzinie. Nagrody dla uczestników zakupiła gmina Czeladź, słodkie upominki  każdemu uczestnikowi podarowali : Pani Ewa Fronczek i Pani Irena Owczarz. Nagrody wręczali: Burmistrz Czeladzi Pan Zbigniew Szaleniec, Członek Zarządu Starostwa Powiatu Będzińskiego Pan Marek Mrozowski, Przewodniczący HKS ZHP  phm Jerzy Krzemień, Dyrektor MOSiR Pan Henryk Michalski. Powiatową Radę Sportu reprezentowaliphm.: Artur Pycel, Maria Kańtoch.  W zawodach udział wzięło 63 osoby. W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uśmiechu i radości uczestników turnieju.Komunikat sporządziła
Maria Kańtoch

  


Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-06-02 12:19:17
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-06-02 12:19:17