Zaproszenie do korzystania z platformy e-Szpital
Dyrekcja Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej zaprasza do korzystania z portalu e-Szpital.


 
Korzystanie z serwisu pozwala na dostęp do własnych danych w zakresie historii choroby, karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, wyników badań, miejsca na liście oczekujących i rejestracji.
Warunkiem dostępu do serwisu jest posiadanie adresu e-mail, złożenie wypełnionego "Wniosku o uzyskanie/anulowanie* dostępu do elektronicznych danych pacjenta z wykorzystaniem portalu e-Szpital" oraz potwierdzenie tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość) w punkcie rejestracji:
- Szpital w Będzinie, ul. Małachowskiego 12 - rejestracja Przychodni Specjalistycznej
- Szpital w Czeladzi, ul. Szpitalna 40 - rejestracja Przychodni Specjalistycznej.
Aby uzyskać dostęp do swoich danych z obu szpitali, należy złożyć dwa wnioski, osobno do każdego szpitala.
Regulamin korzystania z portalu oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej

Korzystanie z portalu e-Szpital jest całkowicie bezpłatne.

Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-06-15 13:40:24
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-06-15 13:40:24
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-06-18 12:52:55