Zakończenie roku szkolnego
  26 czerwca 2015 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi odbyło się miejskie zakończenie roku szkolnego 2014/2015.
 

 W uroczystości uczestniczyli posłowie na Sejm RP Katarzyna Stachowicz i Waldemar Andzel oraz Burmistrz Miasta Czeladź Zbigniew Szaleniec, Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych Elżbieta Dmitruk, Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Beata Zawiła, Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Moćko wraz z licznym gronem radnych. Obecni byli również dyrektorzy placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych miasta oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Czeladzi, a także uczniowie wraz z rodzicami.

Zgromadzeni goście byli pod ogromnym wrażeniem części artystycznej zaprezentowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czeladzi. Perfekcyjnie przygotowany występ, wykonany z radością i zaangażowaniem, chwilami zabawny i uroczy, chwilami poważny i wzruszający, w pełni ukazał możliwości utalentowanych uczniów. 
Zakończenie roku szkolnego było także okazją do wręczenia Nagród Burmistrza Miasta Czeladź wyróżniającym się uczniom. Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec wraz z  Zastępcą Burmistrza Beatą Zawiłą za uzyskanie bardzo wysokich wyników w nauce, wzorowe zachowanie, umiejętności i wiedzę potwierdzone osiągnięciami w konkursach oraz promowanie miasta i szkoły wręczyli nagrody następującym uczniom:
Gimnazjum Nr 1 - Julia Jawoszek
Gimnazjum Nr 2 - Laura Majka
Gimnazjum Nr 3  - Wiktoria Banaś 
Szkoła Podstawowa Nr 1 -  Maciej Kawecki 
Szkoła Podstawowa Nr 2  - Klaudia Ornat    
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Julia Gadecka                         
Szkoła Podstawowa Nr 7 - Olga Janosik    
Burmistrz Miasta wręczył również rodzicom nagrodzonych uczniów kwiaty oraz listy gratulacyjne.
Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec przekazał także serdeczne gratulacje dyrektorom szkół, które uzyskały najwyższe wyniki z egzaminów zewnętrznych w mieście. Średni wynik Miejskiego Zespołu Szkół Gimnazjum nr 1 w Czeladzi z egzaminu zewnętrznego w bieżącym roku szkolnym z każdego przedmiotu jest najwyższy w mieście, ale jest także znacznie powyżej średnich wyników w powiecie, województwie oraz kraju. Także średni wynik Szkoły Podstawowej nr 1 w Czeladzi z zewnętrznego sprawdzianu szóstoklasisty w tym roku z każdego przedmiotu jest najwyższy w mieście, również jest znacznie wyższy od średnich wyników w powiecie, województwie oraz kraju.
Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec wraz z Zastępcą Burmistrza Beatą Zawiłą złożyli serdeczne podziękowania za całoroczną pracę wszystkim dyrektorom oraz pracownikom placówek oświatowych. Szczególnie ciepłe słowa podziękowania Burmistrz Miasta skierował do Pani Joanny Durdzińskiej, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z okazji zakończenia kadencji dyrektora.
Na zakończenie uroczystości Burmistrz Miasta wszystkim zgromadzonym życzył udanego wypoczynku i ogłosił rozpoczęcie wakacji.

Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-06-30 15:02:09
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-06-30 15:02:09