Zielona szkoła – profilaktyka zdrowotna dzieci
219 uczniów klas III ze szkół podstawowych w Czeladzi wzięło udział w w wyjeździe na „zieloną szkołę”. Podczas pobytów w ośrodkach wypoczynkowych w miejscowościach nadmorskich zrealizowano między innymi programy edukacji ekologicznej oraz programy profilaktyki zdrowotnej.
 
Gmina Czeladź wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie wyjazdu 223 uczniów szkół podstawowych z klas III na „zielone szkoły”. Zarząd Funduszu podjął decyzję o dofinansowaniu zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowania w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015” w formie dotacji do kwoty 47.570,00 zł.

Z wyjazdu na „zieloną szkołę” w roku szkolnym 2014/2015 skorzystało 219 uczniów z 4 szkół podstawowych.

Miejsce i termin realizacji zadania 

Wysokość dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania „zielone szkoły”

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 8.810,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 14.500,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 - 9.030,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7 - 14.320,00 zł
-------------------------------------------------------------
Razem - 46.660,00 zł


Udostępnił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-07-06 13:13:45
Opublikował - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-07-06 13:13:45
Zmienił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-07-07 10:40:22