Modernizacja terenów wokół Urzędu Miejskiego
 W Czeladzi ruszyła największa inwestycja w 2015 roku, której realizację burmistrz Zbigniew Szaleniec zapowiadał przed kilkoma miesiącami. 1 września odbyło się symboliczne przekazanie placu budowy firmie Krisbud z Trzebini, która wygrała przetarg na remont, przebudowę i zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego.
 
W pierwszym etapie prace mają objąć, przede wszystkim: gruntowną przebudowę schodów prowadzących do budynku, odwodnienie terenu, iluminację schodów i pomnika Ruchu Robotniczego, przebudowę chodników, ramp i alejek wokół obiektu, budowę nowych parkingów, montaż masztów monitoringu wizyjnego oraz anten i masztów WiFi, przebudowę placu i chodnika przed schodami przy ul. Katowickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej, budowę fontanny i wyposażenie terenu w tzw. małą architekturę, montaż nowego oświetlenia, wykonanie systemu komunikacji wizualnej wokół urzędu, uporządkowanie i rewitalizację zieleni.
    Z kolei druga część prac ma zostać przeprowadzona na terenie Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki, w rejonie Gimnazjum nr 2 i na Placu Konstytucji. Wykonane zostaną między innymi: przebudowa chodników i alejek szutrowych, instalacja ławek i miejsc przeznaczonych do rozmaitych gier, przebudowa i oświetlenie nawierzchni Placu Konstytucji, remont najazdu na kładkę z rampą, uporządkowanie zieleni oraz budowa niskiego i wysokiego oświetlenia parkowego.
Na sfinansowanie tej inwestycji 3,23 miliona złotych pozyskano z funduszu Wspólnego Europejskiego Wsparcia na rzecz Zrównoważonego Inwestowania w Obszarach Miejskich JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), natomiast pozostała część pochodzić będzie z budżetu miasta.
Szefowie firmy Krisbud zapowiedzieli, że około dwóch tygodni trwać będą niezbędne przygotowania do realizacji inwestycji, po czym prace ruszą pełną parą. Będą one musiały przebiegać wyjątkowo dynamicznie, gdyż umowa zawarta z europejskim funduszem przewiduje konieczność wykorzystania środków finansowych jeszcze w tym roku. Tak szeroko zakrojona inwestycja będzie zrealizowana w ciągu niespełna trzech miesięcy. Konkretny wyznaczony termin zakończenia prac to 10 grudnia 2015 roku.
– Jestem niezwykle usatysfakcjonowany, że ta, jakże ważna dla oblicza naszego miasta, inwestycja właśnie się rozpoczyna – podkreśla burmistrz Zbigniew Szaleniec – zawarliśmy umowę ze sprawdzonym i doświadczonym partnerem i jestem pełen wiary, że podoła on temu niełatwemu wyzwaniu. Chciałbym jeszcze przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia zaprosić wszystkich mieszkańców na prezentację zmodernizowanej części centrum miasta. Natomiast w przyszłym roku planujemy przystąpienie do kolejnego etapu działań, czyli do gruntownego remontu budynku Urzędu Miasta. Przesunięty on został na rok 2016, gdyż na jego realizację chcemy pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85% wartości inwestycji, a pierwsze konkursy, dotyczące tego typu projektów jak nasz, mają zostać ogłoszone dopiero wiosną przyszłego roku – wyjaśnia burmistrz.

Udostępnił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-01 15:03:56
Opublikował - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-01 15:03:56
Zmienił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-02 10:52:58