Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
W związku z rozpoczętymi pracami nad nową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Czeladź na lata 2016-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu roboczym.
 
 W trakcie spotkania zostaną wyłonione zespoły robocze oraz zaprezentowane zasady ich pracy, przedstawiony zostanie harmonogram działań oraz wyodrębnione zostaną najważniejsze problemy w obszarach  planowania strategicznego. Wyłonione problemy, uzupełnione o analizę SWOT, staną się podstawą do sformułowania kierunków priorytetowych na potrzeby Strategii.

W warsztatach wezmą udział przedstawiciele powiatu, wszystkich jednostek organizacyjnych gminy a także organizacji społecznych, przedstawicieli Kościoła, Rady Miejskiej, Policji, Straży Miejskiej, Sądu Rejonowego w Będzinie oraz przedsiębiorcy działający na terenie gminy.


Zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwach w procesie budowania dokumentu strategii. Spotkanie dotyczące strategii ma charakter otwarty i każdy, kto ma  pomysł czy własne sugestie może w nim uczestniczyć.  
Spotkanie odbędzie się w dniu 07.09.2015 r., o godz. 13.00 w Kolegium Pracowników Służb Społecznych, przy ul. J. Tuwima 14a.

Jednocześnie informujemy, iż w miesiącach wrzesień-październik przeprowadzone zostaną badania ankietowe wśród mieszkańców miasta Czeladzi, których wynik będzie stanowił jeden z kluczowych elementów tworzonego dokumentu Strategii.
Prosimy tych wszystkich, do których zapukają Ankieterzy, o poświęcenie chwili i wzięcie udziału w badaniu.

O terminach następnych spotkań będziemy informować Państwa m.in. na stronie internetowej Ośrodka.

Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-03 00:00:00
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-03 00:00:00
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-03 15:24:41