Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci
Miasto Czeladź informuje, że w dniach 12.10.2015 r-26.10.2015 r. będzie organizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z zabudowy jednorodzinnej. Odpady będą odbierane przez firmę PGK ALBA Czeladź Sp. z o.o.
 
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinny być wystawione do godziny 6:00 w dniu ich harmonogramowego wywozu, odpady wystawione po godzinie 6:00 mogą nie być odebrane. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy ustawiać w miejscach widocznych z ulic i tak, aby umożliwiały przejście dla pieszych.
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: wersalki, tapczany, krzesła, stoły, meble, pierzyny, materace, dywany, gumolity, zabawki dużych rozmiarów, drzwi bez szyb, panele.
Do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczamy: odpadów budowlano – remontowych (np. gruz, okna z szybami, pokrycia dachowe i elewacyjne, styropian, papa, eternit), luster, olejów, lakierów itp. Odpady te (za wyjątkiem odpadów zawierających azbest) można nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym przy ulicy Szyb Jana 1H w Czeladzi.
Udostępnił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-10 13:43:51
Opublikował - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-30 00:00:00
Zmienił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-30 15:22:03