„Wyprawa – poprawa”
Pod takim hasłem rusza tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata 2015 – Polska”. Hasłem tym chcemy zachęcić do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i jego konsekwencjami oraz przypomnieć zasady funkcjonującego w naszym mieście systemu gospodarowania odpadami (szczegółowe informacje na temat wprowadzonego systemu można uzyskać na http://www.czeladz.pl/pl/gospodarkaodpadami).
 
Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg. Szacunek do przyrody to troska o wszystkie jej elementy: ziemię, drzewa, zwierzęta, wodę.
Porządkowanie naszego miasta przez dzieci i młodzież czeladzkich szkół i przedszkoli zaplanowaliśmy na dzień 18 września 2015 r. (piątek).
Sprzątane będą tereny placówek oświatowych oraz sąsiednie, a także wyznaczone dla każdej szkoły tereny w mieście m.in. Borzecha, wały rzeki Brynicy, Przetok, a zgromadzone w workach foliowych odpady zbierane będą przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi.
Udostępnił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-14 09:45:36
Opublikował - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-14 09:45:36