IV Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych
 Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Moje Miasto, Miasto Czeladź, Muzeum „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu WNoZ UŚ, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy”, Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego organizują w dniach 25-26 września 2015 r. IV FORUM REKONSTRUKCJI OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH Dziedzictwo kulturowe przestrzeni nadrzecznych.
 
Otwarcie konferencji będzie miało miejsce w galerii Elektrownia 25 września o 10.00.
Główne cele konferencji:
  • rozpoznanie potencjału materialnego dziedzictwa kulturowego obiektów dawnego rzemiosła i przemysłu wodnego (młyny, folusze, kuźnice, tartaki) oraz obiektów przemysłu i transportu rzecznego (małe elektrownie wodne, browary, huty, kanały, śluzy, jazy itp.).
  • ocena stopnia wykorzystania historycznych urządzeń i obiektów wodnych oraz analiza możliwości ich przywrócenia do użytkowania jako cennych składników materialnego dziedzictwa (stare i nowe funkcje, np. turystyczne, energetyczne - MEW),
  • prezentacja udanych przykładów rekonstrukcji i rewitalizacji obiektów nadrzecznych,
  • ocena problemów ochrony i zarządzania dziedzictwem nadrzecznym,
  • zwiedzanie obiektów kulturowych przestrzeni nadrzecznych (wycieczka wzdłuż doliny Brynicy, Czarnej Przemszy, Białej Przemszy, Sztoły, Prądnika).

Wśród głównych tematów, poruszanych na forum pojawią się kwestie konserwatorskie i krajobrazowe, aspekty inżynieryjno-techniczne oraz przyrodnicze i ekologiczne, problemy ekonomiczno-prawne, zagadnienia edukacyjne, turystyczne, promocyjne i upowszechniające.

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych (architektów, konserwatorów zabytków, prawników, geografów, hydrografów, ekonomistów), pracowników firm prowadzących prace rekonstrukcyjne, remontowe, rewitalizację obiektów historycznych, pracowników samorządowych i instytucji kultury.

Udostępnił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-16 11:34:07
Opublikował - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-16 11:34:07
Zmienił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-16 11:53:38