Inauguracja programu "Czeladzki senior 60+"
 21 września w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja prasowa inaugurująca program „Czeladzki Senior 60+”.
 
Burmistrz Zbigniew Szaleniec przywitał zgromadzonych na sali partnerów programu oraz środowiska seniorów zrzeszone w klubach seniora i stowarzyszeniach. Następnie naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Małgorzata Ochęduszko-Ludwik przedstawiła sytuację demograficzną Czeladzi, omawiając najważniejsze tendencje oraz główne założenia i cele programu „Czeladzki Senior 60+”. Kolejnym punktem spotkania było wręczanie podpisanych przez burmistrza porozumień o współpracy samorządu z partnerami programu, po którym nastąpiła dyskusja o lokalnej polityce senioralnej.


Udostępnił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-23 09:40:09
Opublikował - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-23 09:40:09
Zmienił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-23 11:24:14