Konsultacje społeczne dla KZK GOP
 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych koncepcji i architektury inteligentnego systemu zarządzania ruchem na obszarze działania Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

 
8 września 2015 r. Zarząd KZK GOP w Katowicach podjął uchwałę w sprawie skierowania do konsultacji społecznych koncepcji i architektury inteligentnego systemu zarządzania ruchem w obszarze działania KZK GOP.

Projekt dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej KZK GOP


Udostępnił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-25 12:40:49
Opublikował - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-25 12:40:49
Zmienił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-25 12:49:23