76. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
 28 września świętowano 76. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz utworzenia "Szarych Szeregów".
 
W obchodach, które rozpoczęły się o godz. 12.00 uczestniczyli reprezentanci władz miasta z zastępcą Burmistrza ds. Społecznych Beatą Zawiłą na czele i Rady Miejskiej. Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło przedstawicieli kombatantów, organizacji społecznych, partii i stowarzyszeń politycznych, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych. Licznie przybyła także młodzież z czeladzkich szkół.
Wartę przy pomniku pełniła klasa wojskowa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, w asyście pocztów sztandarowych Miasta Czeladź i Harcerskiego Kręgu Seniora. Na zakończenie pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Udostępnił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-28 14:29:53
Opublikował - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-28 14:29:53
Zmienił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-28 14:53:33