Kolejne inwestycje na ul. Katowickiej
 

W dniu dzisiejszym t.j. 1.10.2015 przy Urzędzie Miasta w Czeladzi odbyło się oficjalne przekazanie terenu budowy przez burmistrza miasta Zbigniewa Szaleńca oraz przedstawicieli czeladzkiego MZGK firmie Adamczyk i Syn sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.

 

Przedmiotem zamówienia publicznego finansowanego ze środków ujętych w budżecie jednostki organizacyjnej miasta MZGK jest Wykonanie kanalizacji w ul. Katowickiej (od Urzędu Miasta Czeladź do KSL)” w ramach projektu „Górna Węgroda – kanalizacja rozdzielcza ulicy Katowickiej od ulicy Staszica do ulicy Nowopogońskiej w Czeladzi”

W przetargu nieograniczonym swoje oferty złożyło 7 firm spośród których została wybrana najkorzystniejsza oferta spełniająca wymagania stawiane przez zleceniodawcę. Firma Adamczyk i Syn sp. z o.o. zaproponowała za wykonanie robót budowlanych kwotę 318 655,18 zł, czyli o ponad 200 000 zł mniej, niż MZGK zaplanowało w budżecie na wydatki związane z przebudową sieci kanalizacyjnej na podanym odcinku. Termin realizacji zamówienia przewidziano na dzień 16 listopada 2015 r.
Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-10-01 15:25:15
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-10-01 15:25:15