Rozliczenie programu wyborczego
Przypomnijmy, że program wyborczy Zbigniewa Szaleńca i Czeladzkiej Inicjatywy Samorządowej w grudniu 2014 roku stał się oficjalnym programem rozwoju miasta podpisanym przez ugrupowania koalicyjne.
 
Oto zadania, które zrealizowane zostały w ciągu pierwszego roku obecnej kadencji:
kolorem zielonym oznaczono punkty programu wykonane i zakończone,
kolorem niebieskim, te których realizacja się rozpoczęła i będzie kontynuowana,
kolorem różowym zadania, których nie zapisano w programie, a które już zostały zrealizowane,
punkty zapisane kolorem czarnym, zgodnie z planem, zostaną zrealizowane w kolejnych latach.

PROGRAM DLA CZELADZI NA LATA 2014-2018

Podsumowanie pierwszego roku kadencji


Praca


 1. Utworzenie Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta: program współpracy z przedsiębiorcami, system zachęt dla nowych inwestorów, obniżki podatków dla firm tworzących nowe miejsca pracy.

 2. Promocja miasta zachęcająca do inwestowania w Czeladzi.

 3. Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości ułatwiającego założenie własnej firmy.

 4. Utworzenie spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych.

 5. Przygotowanie projektu pozyskania funduszy unijnych w celu otwarcia w obiektach po kopalni „Saturn” Centrum Usług Społecznych, koordynującego: szkolenia, dokształcanie, przekwalifikowanie i aktywizację zawodową mieszkańców miasta.Mieszkania

 1. Przygotowanie terenów pod rozwój budownictwa indywidualnego i wielorodzinnego.

 2. Sprzedaż inwestorom i prywatnym właścicielom nowych działek przy ul. Dziekana III B i Norwida oraz w rejonie szybu Kondratowicz.

 3. Zagospodarowanie budynków po Zespole Szkół nr 2 na Skałce z przeznaczeniem na mieszkania komunalne i socjalne.

 4. Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach na osiedlu Nowotki.

 5. Przygotowanie i oddanie do użytku 58 pustostanów mieszkalnych i 6 lokali użytkowych.

 6. Docieplenie przez Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego 9 budynków komunalnych.Rodzina


 1. Utworzenie oddziału żłobkowego na Piaskach.

 2. Wyposażenie przedszkoli w nowoczesne place zabaw.

 3. Wprowadzenie „Karty Rodziny 2+” i „Karty Seniora” z licznymi ulgami i zniżkami w instytucjach i obiektach w wielu miastach naszego regionu.

 4. Utworzenie przy współpracy z organizacjami pozarządowymi „Klubu Aktywnego Seniora” w każdej dzielnicy.Edukacja


 1. Konsekwentne podnoszenie poziomu kształcenia i jakości bazy oraz wyposażenia czeladzkich placówek oświatowych.

 2. Podjęcie działań zmierzających do przejęcia przez miasto Zespołu Szkół przy ul. Grodzieckiej i wspieranie działań mających na celu systematyczne podnoszenie poziomu kształcenia w tej jedynej czeladzkiej szkole średniej.

 3. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznego dokształcania, w tym Uniwersytetu Dziecięcego, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i innych form edukacji dla dorosłych i młodzieży.

Zdrowie

 1. Wprowadzenie programów zdrowotnych zachęcających do badań profilaktycznych.

 2. Współpraca z powiatem będzińskim, będącym właścicielem szpitala, w zakresie poprawy jakości wyposażenia i poziomu usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców naszego miasta.

 3. Prowadzenie stałego monitoringu i zasad usuwania zagrożeń zdrowotnych mieszkańców przy współpracy ze wszystkimi placówkami służby zdrowia w naszym mieście.Bezpieczeństwo


 1. Wdrożenie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

 2. Wyższy standard funkcjonowania Straży Miejskiej i jej współpracy z Policją.

 3. Zakup pojazdu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. 4

 4. Rozbudowa i udoskonalenie systemu monitoringu miasta.

 5. Zakup radiowozu dla PolicjiDrogi


 1. Regularne remonty i poprawa jakości nawierzchni dróg miejskich.

 2. Remonty chodników we wszystkich dzielnicach miasta.

 3. Znaczne zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Łącznie powstało ich w całym mieście 92.

 4. Przebudowa parkingów przy Urzędzie Miejskim. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych o 36.Estetyka


 1. Zdecydowana poprawa estetyki i czystości miasta.

 2. Regularna pielęgnacja terenów zielonych.

 3. Dokończenie modernizacji rynku. Wymiana części nawierzchni chodnikowej na przyjazną dla pieszych. Skwery i rabatki wypełnione zielenią i kwiatami.

 4. Stworzenie systemu zachęt podatkowych i finansowych, mających na celu wykonanie remontów elewacji budynków usytuowanych przy rynku. Zagospodarowanie powierzchni handlowych i usługowych. Stworzenie warunków do powstania restauracji, kawiarenek, lodziarni itp.

 5. Udoskonalenie systemu selekcji odpadów.

 6. W porozumieniu i przy współpracy z kupcami przeniesienie targowisk miejskich i poprawa ich estetyki.

 7. Remont elewacji siedziby urzędu miejskiego i schodów, prowadzących do budynku, który powinien być jedną z wizytówek naszego miasta.

 8. Budowa zupełnie nowego placu w dzielnicy Piaski, któremu nadano imię Victora Viannay’a.

 9. Kompleksowy remont Placu Konstytucji.

 10. Remont otoczenia wokół pomnika przed Urzędem Miejskim.

 11. Zakup nowych ozdób świątecznych i urządzeń przeznaczonych do projekcji na elewacji Urzędu Miejskiego.Kultura


 1. Organizacja cyklu wakacyjnych koncertów plenerowych w amfiteatrze w Parku Grabek, w Parku Prochownia i na rynku starego miasta.

 2. Zmiana terminu „Dni Czeladzi” z długiego weekendu majowego, kiedy wielu mieszkańców wyjeżdża poza miasto, na jeden z weekendów czerwcowych.

 3. Powołanie w obiekcie Galerii Elektrownia instytucji kultury, której działalność będzie łączyła ochronę dziedzictwa poprzemysłowego Czeladzi, znajdującej się na Szlaku Zabytków Techniki, z promocją sztuki współczesnej. Instytucja kultury powinna współpracować z organizacjami pozarządowymi, uczelniami artystycznymi, innymi instytucjami kultury i jednostkami samorządu terytorialnego.

 4. Opracowanie programu zagospodarowania Domu Ludowego przy ul. 21 listopada z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

 5. Współpraca ze spółdzielnią mieszkaniową w organizacji imprez w SDK „Odeon”.

 6. Objazdowy Dom Kultury, czyli organizacja wydarzeń artystycznych dostępnych dla mieszkańców wszystkich dzielnic miasta. Organizacja wyjazdów na koncerty i spektakle do innych miast.

 7. Utworzenie w budynku „Traffic” na Piaskach klubu młodzieżowego.

 8. Zapewnienie bazy do podwyższania poziomu artystycznego dla licznych zespołów muzycznych, działających w naszym mieście.

 9. Promocja czeladzkich talentów i szczególnie uzdolnionej młodzieży.

 10. Organizacja nowego, atrakcyjnego festiwalu muzycznego w mieście.

 11. W okresie wakacyjnym organizacja plenerowego Kina Letniego na rynku.Sport


 1. Wspieranie klubów i organizacji sportowych, z ambicjami awansu do wyższych klas rozgrywkowych drużyn piłki nożnej, siatkówki kobiet i koszykówki mężczyzn.

 2. Remont i przebudowa stadionu CKS Czeladź oraz obiektu hotelowego.

 3. Modernizacja stadionu Górnika Piaski. Budowa nowych kortów tenisowych.

 4. We współpracy z klubami, szkołami i MOSiR-em utworzenie Miejskiego Młodzieżowego Ośrodka Sportowego szkolącego młodzież dla potrzeb sekcji sportowych funkcjonujących w naszym mieście. W porozumieniu z klubami aktualnie realizowana jest inna koncepcja organizacji szkolenia grup młodzieżowych.

 5. Budowa nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 na Piaskach.

 6. Budowa hali o konstrukcji lekkiej zadaszającej na czas zimy boiska przy Miejskim Zespole Szkół w Czeladzi.

 7. Kontynuacja budowy boisk ze sztuczną nawierzchnią: przy Szkole Podstawowej nr 1 (zostało oddane do użytku) i przy Gimnazjach nr 2 i 3. Powstał obiekt przy Szkole Podstawowej nr 7. Szczegóły poniżej.

 8. Zakup przenośnego lodowiska. Zamontowanie go na rynku i udostępnienie mieszkańcom w okresie zimowym. Ze względu na ukształtowanie terenu i związane z tym problemy techniczne, sztuczne lodowisko powstało przy Szkole Podstawowej nr 7 na Piaskach. Jest to obiekt dwufunkcyjny, który wiosną i latem będzie pełnił funkcję pełnowymiarowego boiska do piłki ręcznej lub dwóch boisk do koszykówki.


Rekreacja


 1. Gruntowna modernizacja Parku Grabek i utworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego, którego elementami będą: przebudowany stadion CKS, wyremontowany basen, cztery nowe korty tenisowe, place zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych i ścieżki rowerowe. Całość zrealizowana będzie w ramach programu rewitalizacji doliny Brynicy, z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Powstało boisko do siatkówki plażowej w pobliżu basenu.

 2. Utworzenie w Prochowni Parku Rozrywki dla dzieci i dla dorosłych.

 3. Budowa w okolicach Alei Rodów Czeladzkich placów zabaw dla dzieci i siłowni dla dorosłych.

 4. Kompleksowy remont i przebudowa Parku Kościuszki.

 5. Kompleksowy remont i przebudowa Parku Kamionka.

 6. Budowa placu zabaw w Parku Jordan wyposażonego w ekologiczny system oświetleniowy i monitoring.

 7. Budowa placu zabaw na osiedlu Nowotki.

 8. Powstanie Strefy Aktywności Fizycznej przy ul. Krótkiej.

 9. Pierwszy etap prac nad zagospodarowaniem terenów zielonych na osiedlu Piłsudskiego.Obsługa

 1. Stworzenie nowoczesnego biura obsługi mieszkańców w urzędzie miejskim.

 2. Przeniesienie siedzib miejskich instytucji, takich jak ZIK i ZBK do będących własnością miasta kamienic znajdujących się przy rynku.

 3. Wprowadzenie wysokich standardów obsługi klientów we wszystkich instytucjach miejskich.

 4. Stworzenie SMS-owego systemu powiadamiania mieszkańców o wszystkich istotnych i i interesujących wydarzeniach w mieście.Współpraca

 1. Cykliczne spotkania z mieszkańcami mające na celu zapoznanie się z ich opinią na temat najważniejszych decyzji dotyczących funkcjonowania miasta.

 2. Koordynacja działań i wsparcie dla miejskich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

 3. Udzielenie pomocy prawnej i organizacyjnej przy odbudowie muru oporowego wzgórza kościelnego na starym mieście.

 4. Rozwój współpracy z miastami partnerskimi Czeladzi.
Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-12-28 07:54:58
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-12-28 07:54:58
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-12-28 07:58:25