Rusza nowy program społeczny
Start od 1 stycznia 2016 roku. Program skierowany jest do czeladzkich rodzin posiadających  co najmniej dwójkę dzieci - niezależnie od dochodu
 
Każda rodzina która mieszka w Czeladzi, posiada co najmniej dwoje dzieci może przystąpić do programu. Rodzina posiadająca kartę Rodzinka 2+ będzie mogła korzystać z wielu ulg, rabatów oferowanych przez partnerów programu.  Lista przedsiębiorców biorących udział w programie zostanie umieszczona na stronie www.czeladz.pl zakładka RODZINKA 2+.  Wśród partnerów programu będą zarówno jednostki samorządowe oferujące usługi w zakresie sportu, rekreacji oraz kultury, jak również podmioty zewnętrzne takie jak sklepy, biura, firmy usługowe, biura podróży uzdrowiska, salony fryzjersko –kosmetyczne.  Każdy Partner programu zostanie specjalnie oznaczony naklejką z logo programu co jednocześnie oznaczać będzie honorowanie kart Programu RODZIKA 2+ uprawniających  do korzystania z ulg i rabatów.

Aby przystąpić do programu należy:

1. Wypełnić wniosek  - dostępny w siedzibie UM Czeladź – Biuro Obsługi Klienta, parter (lub                        do pobrania na stronie internetowej www.czeladz.pl zakładka RODZINKA 2+).
Wraz z wnioskiem należy przedstawić  do wglądu:
a. rodzic/e, opiekun/owie, pełnoletni wnioskodawcy  –  dokument potwierdzający tożsamość;
b. dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia      –  dokument potwierdzający tożsamość, akt urodzenia, aktualna legitymacja szkolna,
c. dzieci powyżej 18 roku życia  – dokument potwierdzający tożsamość, aktualna  legitymacja szkolna lub studencka,
d. rodziny zastępcze - postanowienie sądu

2.   Złożyć wniosek –  wypełniony wniosek z danymi wnioskodawcy oraz członków rodzin należy    złożyć w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, Biuro Obsługi  Klienta.
3.  Odebrać Kartę      –      kartę należy odebrać osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości.

Informacja dla Przedsiębiorców !
Urząd Miasta Czeladź zaprasza chętnych do wzięcia udziału w Programie RODZINKA 2+.
Jeżeli Firma posiada ofertę skierowaną do czeladzkich rodzin, zapraszamy do nas:
Wydział Edukacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Czeladź pok. 204, 205 – II piętro  
tel. 32 76 37 976, 32 76 37 951.
W zamian za przystąpienie do programu Urząd Miasta oferuje przedsiębiorcom  bezpłatną promocję Firmy  na stronie internetowej, lokalnych mediach oraz materiałach promocyjnych.
Udostępnił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-12-31 15:36:57
Opublikował - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2015-12-31 15:36:57