Ministerstwo ostrzega!
500 plus – uwaga na próby wyłudzenia. Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ukazał się komunikat o następującej treści:
 
„W związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli w żaden sposób niezwiązane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie darmowy. Będzie można go składać od momentu startu programu. Wniosek będzie opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Będzie dostępny także na stronie internetowej ministerstwa www.mpips.gov.pl.

W mediach społecznościowych pojawiła się nieprawdziwa informacja, że od stycznia 2016 roku wchodzi w życie 500 złotych na dziecko wraz z możliwością pobrania gotowego wniosku. Podawany jest link do strony z wnioskiem, gdzie za jego pobranie trzeba wpisać numer telefonu. Jest to próba wyłudzenia pieniędzy za pobranie wniosku niemająca nic wspólnego
z działaniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...”

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus) jest w trakcie prac legislacyjnych. Ministerstwo zakończyło etap uzgodnień międzyresortowych.
Aktualnie projekt ustawy znajduje się w konsultacjach społecznych. Jego treść jest dostępna na stronie Ministerstwa.
Udostępnił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-01-07 15:20:39
Opublikował - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-01-07 15:20:39
Zmienił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-01-07 15:23:48