Czeladzkie placówki ze standardem!
28 stycznia w Sosnowcu odbyła się konferencja „Chronimy Dzieci – certyfikacja placówek oświatowych wdrażających nowatorskie rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą”. Działania wspierające realizację tego ogólnopolskiego programu koordynowanego przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej na terenie województwa podjęło Stowarzyszenie Moc Wsparcia . 
 
Na konferencji obecni byli przedstawiciele instytucji oświatowych z terenu województwa śląskiego, gdzie projekt dopiero się rozpoczyna.

Rozdano już jednak pierwsze  certyfikaty! Otrzymały je czeladzkie przedszkola: Nr 4, Nr 9, Nr 1 oraz Miejski Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa Nr 2

Gratulujemy uczestnikom „Studium pracy z dzieckiem krzywdzonym”, którzy w imieniu swoich placówek odebrali certyfikat „Chronimy dzieci”. Były to pierwsze certyfikaty nadane w  całym województwie.

Dziękujemy za wspólną pracę i zaangażowanie w projekt, który Miasto Czeladź realizowało
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Moc Wsparcia.

Standardy ochrony dzieci to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci.
W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci:  m.in. nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka, wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka i jak interweniować  w przypadkach podejrzenia krzywdzenia, placówka posiada spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia przemocy, chroni dane osobowe i wizerunek dziecka, posiada ustalone relacje na linii dziecko - pracownik, oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dziecka przed krzywdzeniem.
Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-01-29 10:26:14
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-01-29 10:26:14