UWAGA!!! unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać!

        W związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione, Wydział Spraw Obywatelskich informuje o konsekwencjach posługiwania się takimi dokumentami.
 
Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, poza tym informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.
Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie  nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu) przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy o  dowodach osobistych.

Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-02-04 09:18:06
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-02-04 09:18:06