Zmiana siedziby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
 
 
Od 15 lutego 2016r.  Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Czeladzi będzie miał nową siedzibę.

Nowy adres: Czeladź, ul. Szpitalna 5b  
obok budynku Domu Pomocy  Społecznej „SENIOR” ( wejście z boku budynku).


Do nowej siedziby PIK można dojechać autobusami KZKGOP linii:
11, 27, 35, 42, 43, 88, 100, 133, 235, 723, 911, 935, 911N, 902N, 904N.

Wszystkie osoby zainteresowane oraz korzystające z usług Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
zapraszamy do nowej siedziby.

Przypominamy, że pomoc udzielana przez specjalistów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym     jest bezpłatna. Osoby w trudnej sytuacji osobistej i życiowej mogą skorzystać z:
Konsultacji w sprawach przemocy domowej
poniedziałki od 13:00 do 19:00
Konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla ich rodzin
wtorki od 15:30 do 17:30
Porad prawnych
środy od 15:00 do 19:00
Konsultacji dla osób uzależnionych od narkotyków oraz dla ich rodzin
czwartki od 14:00 do 20:00

Zapisy do specjalistów odbywają się w godzinach ich dyżurowania,  tel: 607-089-993


Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-02-04 14:33:40
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-02-04 14:33:40
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-02-04 14:35:23