Edukacja Wczesnoszkolna w Miejskim Zespole Szkół w Czeladzi
W skład Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej klas I-III wchodzi dwunastu nauczycieli z długoletnim stażem i doświadczeniem. W codziennej pracy nauczyciele dbają o rozwój zainteresowań i pasji swoich uczniów. Co roku nasza szkoła przyłącza się do akcji Sprzątania Świata.
 
Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w spotkaniach z policjantem oraz przystępują do "Klubu Bezpiecznego Puchatka”, który pomaga pierwszoklasistom z naszej szkoły  poznać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w domu, w drodze do szkoły oraz w szkole. Zgodnie z tradycją Miejskiego Zespołu Szkół uczniowie klas pierwszych uroczyście   pasowani są   na ucznia naszej szkoły.Klasy I-III przystępują do programów promujących zasady zdrowego odżywiania poprzez udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”.
 Klasy drugie biorą udział w programie edukacyjnym – „Pora na pomidora – w szkole i przedszkolu”. W ramach programu uczniowie wraz z nauczycielami aktywnie uczestniczą   w zajęciach otwartych pod hasłem „Dzień warzywno- owocowy”. Klasy młodsze goszczą uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych oraz przedszkolaków  na zabawie integracyjnej. Wizyta w naszej szkole zawsze dostarcza mnóstwa powodów do radości.Tradycyjnie w grudniu odbywają się  zajęcia dla rodziców o tematyce świątecznej mające na celu  wzmacnianie więzi emocjonalnej  z rodziną w czasie oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. W lutym organizowany jest Szkolny Konkurs Recytatorski, którego celem jest rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją oraz zachęcanie do występów na scenie. W okresie karnawału nauczyciele organizują Bal Karnawałowy, który jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Co roku uroczyście obchodzimy Dzień Ziemi.. Uczniowie z tej okazji przygotowują różne inscenizacje ekologiczne mówiące o konieczności ochrony środowiska W ramach „Projektu Sportowa Rodzina” cyklicznie odbywają się zajęcia ruchowe dla dzieci i rodziców. Nauczyciele systematycznie organizują edukacyjne i rekreacyjne wyjazdy: do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, kina, Planetarium, Nibylandii, Kręgielni. Przygotowują imprezy środowiskowe i pikniki  z okazji „ Dnia Babci i Dziadka”, „Jasełek” „Dnia Matki”. Nauczyciele przygotowują imprezy i uroczystości klasowe : Dzień Chłopca”, „Andrzejki” „Mikołajki”’, „Wigilia” „ Dzień „Pluszowego Misia”” Dzień Uśmiechu”, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ściśle współpracują z nauczycielami świetlicy i biblioteki. Praca w świetlicy charakteryzuje się bogactwem i różnorodnością zajęć, takich jak: zajęcia plastyczno- techniczne, gry i zabawy zespołowe, relaksacyjne, przyrodnicze, czytelnicze, wokalne, teatralne, taneczne. Organizują konkursy plastyczne oraz wyroby rękodzieła artystycznego na kiermasz organizowany przez Szkolne Koło Caritas. Wychowawcy świetlicy uczestniczą w Ogólnopolskim Konkursie „Świetlica szkolna przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy” organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego  w Warszawie. Bibliotekarze zachęcają do korzystania z oferty książek i czasopism oraz z Multimedialnego Centrum Informacji. Dla uczniów klas pierwszych  co roku organizowane jest spotkanie w czytelni biblioteki szkolnej w celu zapoznania i zachęcenia ich do czytania. Miła atmosfera, wiele ciekawych tytułów książek, przyciąga uczniów klas młodszych do spędzania czasu w bibliotece szkolnej. W ramach ścisłej  współpracy MBP uczniowie uczestniczą w spotkaniach autorskich, warsztatach drukarskich oraz warsztatach papierniczych.Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-02-05 11:11:45
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-02-05 11:11:45