71 lat temu powrócili z hitlerowskiego obozu w Potulicach
alt19 lutego 2016 roku pod obeliskiem upamiętniającym powrót 54 czeladzkich dzieci z obozu w Potulicach, odbyła się uroczystość z okazji 71. rocznicy zakończenia tego wojennego dramatu.
 
Jak co roku przybyła grupa "dzieci Potulic" z Czeladzi, jak i okolicznych miast oraz zaproszeni goście.  Tragiczną historię tamtych dni przypomniała dyrektor Muzeum Saturn Iwona Szaleniec. Głos zabrała również prezes Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Czeladzi Barbara Kruczkowska. Spotkania zarówno przy obelisku, jak i później z władzami miasta w Muzeum Saturn, mają również głębszy sens - po zakończeniu II wojny światowej to właśnie w dawnej willi dyrektora kopalni "Saturn", a dzisiejszej siedzibie Muzeum, utworzony został sierociniec dla ocalałych dzieci. Dla wielu spośród nich, spotkanie z rodzicami w trakcie aresztowania w 1943 roku było, niestety, ostatnim...  Dzieci oddzielone od rodziców, po długiej tułaczce, trafiły do obozu w Potulicach koło Bydgoszczy. Tylko część spośród nich  przeżyła  Dzięki determinacji ojców: Wiktora Parki, Władysława Baziora, Jana Polaka i Teofila Kowalika czeladzkie dzieci mogły powrócić do domów lub znaleźć schronienie w sierocińcu - swoim nowym domu.
Z pamięcią o tych, którzy nie powrócili, jak i z pamięcią o Ocalałych, złożono pod obeliskiem kwiaty i zapalono znicze. W uroczystości wzięli udział: płk Eugeniusz Jarguz wiceprezes Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP, dr Bohdan Piętka z Muzeum Auschwitz zajmujący się naukowo "dziećmi Potulic", prezes Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem Barbara Adamczyk, Zarząd Wojewódzkiego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych reprezentowała Anna Szafraniec, a także członek Zarządu tego stowarzyszenia  i były więzień KL Auschwitz Mirosław Celka, pełnomocnik na województwo śląskie Stowarzyszenia Maksymiliana Kolbego Zdzisława Włodarczyk  oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Bazańska, burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec, który po części oficjalnej zaprosił wszystkich obecnych na tradycyjne już spotkanie do Muzeum Saturn, zastępca burmistrza Beata Zawiła, a także przedstawiciele organizacji społecznych: Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi i Harcerskiego Kręgu Seniora. Uroczystości towarzyszył poczet sztandarowy Miasta Czeladź.
Za pamięć i starania o godne uhonorowanie "dzieci Potulic" podziękowanie władzom miasta złożył Stanisław Piasecki wiceprezes Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP.
Kolejna rocznica powrotu dzieci z Potulic była okazją do wręczenia Odznaki Kombatanckiej KrzyżZwycięstwa, które otrzymali: Edward Waksmański - wiceprezes ZK RP i BWP Koła Miejskiego w Czeladzi i Ryszard Gwiazda - sekretarz czeladzkiego Koła Związku oraz Kazimierz Łukasik z Chrzanowa - wszyscy byli małymi więźniami obozu w Potulicach.
W Muzeum Saturn przygotowana została okolicznościowa wystawa fotografii archiwalnych.

altaltalt

altaltalt

altalt
Udostępnił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-02-20 12:33:10
Opublikował - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-02-20 12:33:10
Zmienił - Wiesława Konopelska (Wydział Promocji Miasta) - 2016-02-22 12:19:44