Darmowa pomoc prawna
 Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą siedziby punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sławkowie, w załączeniu przesyłam nowy harmonogram  oraz tablice informacyjne dla osób chcących skorzystać z porad prawnych. 
 

Jednocześnie informujemy:


- ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie  z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
- pomoc prawna polega na:

poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,         z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
- uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram.pdf)Harmonogram.pdf 107 Kb
Pobierz plik (grafika2-2.jpg)grafika2-2.jpg 120 Kb
Pobierz plik (grafika1.jpg)grafika1.jpg 221 Kb
Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-03-07 08:21:33
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-03-07 08:21:33
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-03-07 08:26:44