Co będzie z drzewami na "Grabku"?
W ostaniach dniach pojawiły się liczne głosy mieszkańców zaniepokojonych losem drzew w Parku Grabek.
 

Uprzejmie informujemy, iż aktualnie trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji dla zadania pt. „Zielone Płuca Miast – Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą”.

Prace prowadzi Firma EKOID Iwona Majewska – Durjasz z siedzibą w Katowicach. W zakres prac wchodzi również przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji zieleni na terenie całego Parku.
Zgodnie z informacją przekazaną przez firmę projektową, inwentaryzacja prowadzona jest w wykorzystaniem systemu GPS.

Aby unikać znakowania drzew farbą, która pozostaje na drzewach przez kilka kolejnych lat, zostały one tymczasowo oznakowane poprzez zawieszenie biało-czerwonej taśmy z numerem. Taśmy po zakończeniu pełnej inwentaryzacji zostaną usunięte. Drzewa będą identyfikowane poprzez podanie współrzędnych. Prace inwentaryzacyjne nie stanowią zagrożenia dla występujących na terenie parku zwierząt, w tym gatunków chronionych.
Cały projekt ma na celu wzbogacenie bioróżnorodności na terenie parku, z wykorzystaniem istniejącej pozostałości (zagłębienia po zbiorniku wodnym) do odtworzenia fragmentu starorzecza rzeki Brynicy. Wszelkie prace ze względy na położenie za wałem przeciwpowodziowym prowadzone są w uzgodnieniu z RZGW w Gliwicach. Ewentualne prace pielęgnacyjne związane z zielenią będą również prowadzone z zachowaniem przepisów obowiązującego ustawodawstwa.

Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-03-08 13:58:45
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-03-08 13:58:45
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-03-14 07:58:02