Tak dla Metropolii?
Konsultacje społeczne w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu Czeladzi do tworzonego wraz z innymi gminami, związku metropolitalnego odbywać się będą w formie głosowanie w dniach 6 i 7 kwietnia 2016 r. w godzinach pracy urzędu. Mieszkańcy odpowiedzą na pytanie „Czy jest Pani/Pan za wstąpieniem Gminy Czeladź do Związku Metropolitalnego?”


 
15 stycznia br. prezydenci miast skupionych w Górnośląskim Związku Metropolitarnym,  spotkali się z prezydentami i burmistrzami miast, które mogą w przyszłości tworzyć związek metropolitalny. Na spotkanie zaproszeni zostali prezydenci i burmistrzowie Knurowa, Tarnowskich Gór, Wojkowic, Mikołowa, Łazisk Górnych, Bierunia, Będzina, Czeladzi i Radzionkowa.
- Jesteśmy otwarci na miasta spoza GZM, które zechcą brać udział w tych pracach, teraz lub w przyszłości – mówił przewodniczący zgromadzenia GZM Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa - Ustawa otwiera bowiem drzwi do dodatkowych pieniędzy dla naszych miast. Wśród zaproszonych są gminy, które formalnie nie mogły być członkiem GZM, ale z którymi współpracowaliśmy np. przy grupowym zakupie prądu. Mamy przygotowane stosowne wzory uchwał rad miejskich.
W GZM powołany został zespół konsultacyjny zajmujący się analizą prawną ustawy metropolitalnej i przygotowujący kolejne kroki formalne oraz rozwiązania, które powinny znaleźć się w aktach wykonawczych do ustawy.
Zaproponowany został obszar przyszłego związku metropolitalnego w trzech wariantach. Każdy z nich odnosi się do powiązań funkcjonalnych, transportowych, więzi gospodarczych i społecznych, a także planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
W rekomendowanym przez zespół konsultacyjny wariancie, oprócz 14 miast GZM (Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze) miałyby ją tworzyć także: Knurów, Tarnowskie Góry, Wojkowice, Mikołów, Łaziska Górne, Bieruń, Będzin, Czeladź i Radzionków.
Zgodnie z ustawą o związkach metropolitalnych, granice obszaru metropolitalnego ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Do jej kompetencji należy także utworzenie związku metropolitalnego na danym obszarze.
- Chociaż ustawa nie jest doskonała, to przystąpienie Czeladzi do związku metropolitarnego widzę w kategoriach konkretnych korzyści – uzasadniał ten krok podczas sesji rady miejskiej w Czeladzi  burmistrz Zbigniew Szaleniec. Dotyczą one przede wszystkim transportu publicznego,  a także znacznie większych możliwości pozyskiwania funduszy europejskich. Nasze miasto będzie musiało wprawdzie wnieść składkę członkowską, ale zapewne będzie ona znacznie niższa niż obecne koszty ponoszone na rzecz KZK GOP. Oszczędności będziemy mogli wykorzystać na inne inwestycje. Uczestnicząc w zgromadzeniu, które miało miejsce 15 stycznia, przekonałem się, że jako miasto musimy znaleźć się w tym związku i dobrze się stało, że Czeladź została zaproszona do jego współtworzenia. Oczywiście istnieje wiele pytań, na które na razie mamy odpowiedzi, a dotyczą m.in. relacji z dotychczasowym funkcjonowaniem w strukturach powiatu będzińskiego. Wszystkie kwestie związane z nową strukturą administracyjną i finansowaniem podmiotów dotychczas będących w zarządzie powiatu, muszą zostać rozwikłane przez ustawodawcę. Głównym zadaniem związku będzie przygotowanie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru metropolii i organizacja transportu publicznego, a także wykorzystanie potencjału miast tworzących związek. Mamy szansę należeć do jednej z największych metropolii w Europie, bo liczącej ponad dwa miliony mieszkańców. Udział Czeladzi w Metropolii Silesia – bo taką nazwę zapewne przyjmie związek, to wielka szansa dla miasta na szybki rozwój i czerpanie korzyści ze wspólnych działań, na pozyskiwanie większych pieniędzy z państwowej kasy (odpisy z PIT), na promocję i – na czym ogromnie mi zależy – na przyciąganiu biznesu, tworzenie miejsc pracy i pozyskiwaniu nowych mieszkańców. Jako miasto mamy wiele atutów, których brakuje innym członkom metropolii. To będzie szansa na ich dobre wykorzystanie. Pozostając poza metropolią znaleźlibyśmy się na bocznym torze – dodał burmistrz.
– Jestem przekonana, iż tylko merytoryczna dyskusja w szerokim gronie pozwoli na powołanie silnego podmiotu, który skutecznie wykorzysta nowe możliwości dla wzmocnienia potencjału aglomeracji – mówiła podczas styczniowego zgromadzenia  Małgorzata Mańka Szulik, przewodnicząca Zarządu GZM.

Wiesława Konopelska
Udostępnił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-03-09 14:51:03
Opublikował - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-03-22 00:00:00
Zmienił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-03-22 08:36:25