Czeladzka Rada Działalności Pożytku Publicznego już działa
17 marca 2016 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Czeladzi Burmistrz Miasta poinformował wszystkich obecnych o powołaniu I kadencji Czeladzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznej i uroczyście wręczył członkom oficjalne powołania, życząc owocnej współpracy na rzecz czeladzkiej społeczności.
 
Wyraził swoje zadowolenie z powołania Rady wskazując, iż jej działalność będzie istotnym elementem, pozwalającym na jeszcze większe zaangażowanie się organizacji pozarządowych w funkcjonowanie miasta.  Poinformował również o tym, że Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym.

W skład Rady wchodzi 8 osób, w tym: 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta Czeladź (Jolanta Dyrka i Justyna Lisowska), 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Czeladzi (Janina Wcisło i Włodzimierz Jaros) oraz 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych (Anna Krusiec, Sławomir Stala, Marek Gawron, Michał Powallo).

Jednocześnie Burmistrz zwołał pierwsze posiedzenie Rady, które odbyło się 21 marca 2016 r. Głównym punktem obrad był wybór prezydium. W wyniku głosowania wyłoniono Przewodniczącą, którą została Anna Krusiec, Wiceprzewodniczącego Marka Gawrona i Sekretarza Rady, którym została Justyna Lisowska.

Podczas posiedzenia poruszono już kwestie, dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnej. Kolejne obrady Czeladzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ustalono na 11 kwietnia br.


Źródło: Referat Polityki Społecznej
Udostępnił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-03-23 09:48:28
Opublikował - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-03-23 09:48:28