Bieżące ogłoszenia
Filtr 
   Kolejność 
   Pokaż 
Data publikacji Tytuł zamówienia
2016-05-05 Dostawa wyświetlacza wielkoformatowego (telebim) w technologi SMD wraz z konstrukcją pod ekran oraz skrzyniami transportowymi
2016-04-04 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie robót „PRZEBUDOWA LOKALU USŁUGOWEGO DLA MOPS”
2016-03-25 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych pn.: budowa boiska szkolnego wraz z halą przykrywającą - w Czeladzi przy ul. Szkolnej 6 (Miejski Zespół Szkół w Czeladzi)
2016-03-23 Zaproszenie do składania ofert na pracę z rodziną, prowadzoną w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa - Asystent Rodziny
2016-03-14 Świadczenie usług opiekuńczych (gospodarczych) i specjalistycznych usług opiekuńczych (zleconych przez lekarza) dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.
2016-03-11 Administrowanie w imieniu Gminy Czeladź targowiskiem miejskim znajdującym się przy ulicy Miasta Auby
2016-03-10 Dostawa bonów towarowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r
2016-03-10 Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia muru oporowego między ulicami Bytomską i Kilińskiego w Czeladzi - ZP/7/Rb/BK-GN/16
2016-03-02 Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki plażowej w Czeladzi ul. Sportowa
2016-03-02 Budowa kortów tenisowych,ścianki do tenisa oraz boiska piłki plażowej i piłki nożnej w Czeladzi ul.Adama Mickiewicza
2016-03-02 Zaproszenie do składania ofert na pracę z rodziną, prowadzoną w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa - Asystent Rodziny
2016-02-04 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU Z ZASTOSOWNIEM ART.4 PKT.8 na :Organizację kolonii śródrocznej tzw. zielonej szkoły dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi
2016-01-29 Sukcesywny zakup mieszanki mineralno- asfaltowej w 2016 roku
2016-01-29 Wykonanie fragmentu projektu wykonawczego zagospodarowania terenów zielonych na osiedlu 35-lecia w Czeladzi.
2016-01-14 Usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni w Czeladzi w 2016 r. - ZP/1/U/MZGK/16
2016-01-14 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na : ORGANIZACJĘ KOLONII ŚRÓDROCZNYEJ TZW. ”ZIELONEJ SZKOŁY” DLA UCZNIÓW KLAS III
2016-01-13 Zaproszenie do składania ofert na organizację kolonii śródrocznej "zielona szkoła" dla uczniów klas III - NP/22/U/SP7/16
2015-12-17 Przygotowanie terenu Dziekana III B - wyrównanie terenu, wywiezienie nadmiaru ziemi.
2015-12-11 Dostawa artykułów żywnościowych dla PP5 w okresie od 02.01.2016 do 31.12.2016 ZP/33/D/PP5/15
2015-12-07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola Nr 7 im. Bajkowej Przygody w Czeladzi na okres 04.01.2016-31.12.2016r.
2015-12-04 "Przygotowanie do sprzedaży terenu Dziekana III B pod budownictwo mieszkaniowe i drogi"
2015-12-02 „Administrowanie Cmentarzem Komunalnym znajdującym się przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi”
2015-12-02 „Administrowanie w imieniu Gminy Czeladź targowiskiem miejskim w 2016 roku”
2015-11-30 Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi w okresie od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”
2015-11-30 Zaproszenie do składania ofert w związku z udzieleniem zamówienia na: „Zorganizowanie kolonii śródrocznej dla uczniów klas trzecich Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi”- MZS-341-7/15
2015-11-30 „Rewitalizacja otoczenia budynku przy ul. Katowickiej 45 celem odtworzenia funkcji centrotwórczych Śródmieścia i Starego Miasta w Czeladzi – promocja projektu”
2015-11-30 Dzierżawa koparko-ładowarki w 2016 roku
2015-11-30 Dostawa paliwa w okresie od 1.01.2016r. do 31.12.2016r
2015-11-30 Administrowanie w imieniu Gminy Czeladź targowiskiem miejskim w 2016 roku - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
2015-11-26 Formularz ofertowy 2016
2015-11-26 Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych 2016
2015-11-26 Umowa 2016
2015-11-21 Zaproszenie do składania ofert na: „Sprzedaż i dostawę art. żywnościowych do stołówki szkolnej Gimnazjum nr 2 w Czeladzi w okresie od 04.01. 2016r. do 31.12. 2016 r.”
2015-11-20 Dostawa dekoracji świetlnych
2015-11-04 Zamówienie uzupełniające dla zadania podstawowego na „Utrzymanie terenów zieleni parkowej w Czeladzi w 2015 roku” ZP/6/U/MZGK/15 (wycinka drzew) - ZP/28/U/MZGK/15
2015-11-02 Dostawa samochodu samowyładowczego
2015-10-19 Dostawa kompletu iluminacji świątecznych
2015-10-08 Dostawa iluminacji świetlnych
2015-10-07 Zakup i dostawa soli drogowej - sezon zimowy 2015/2016
2015-09-04 "Dostawa elementów iluminacji świątecznych"
2015-09-04 "Dostawa sprzętu utrzymania terenów zielonych"
2015-07-19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W CZELADZI W OKRESIE OD 16.07.2015R. - 31.12.2015R.”
2015-07-07 Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych 2015
2015-07-07 Formularz ofertowy 2015
2015-07-07 Umowa 2015
2015-06-22 Przebudowa chodników ul. 17lipca w Czeladzi
2015-06-11 Dostawa fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej
2015-06-10 Dostawa i montaż komponentów składowych fontanny znajdującej się na Rynku w Czeladzi
2015-05-25 Remont parkingu przy ul. Szpitalnej w Czeladzi.
2015-04-17 Usługi związane z obsadzaniem i pielęgnacją kwiatów w gruncie oraz w donicach w Czeladzi w 2015 roku ZP/8/U/MZGK/15
2015-03-31 Utrzymanie terenów zieleni parkowej w Czeladzi w 2015 roku ZP/6/U/MZGK/15
2015-03-16 Dostawa fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej
2015-01-26 Zaproszenie
2015-01-26 Załącznik nr 4
2015-01-26 Załącznik nr 3
2015-01-26 Załącznik nr 2
2015-01-26 Załącznik nr 1
2014-12-12 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych od 02 stycznia do 31 grudnia 2015 r dla Przedszkola nr 1.
2014-12-03 Dostawa paliwa w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.
2014-12-01 Administrowanie w imieniu Gminy Czeladź targowiskiem miejskim w 2015 roku
2014-11-28 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: „Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi w okresie od 05.01. 2015 r. do 31.12. 2015 r.”
2014-11-25 Zaproszenie do składania ofert na art.żywnościowe
2014-11-25 Formularz ofertowy z załącznikami
2014-11-25 Umowy
2014-11-17 Dzierżawa koparko- ładowarki w okresie 12 miesięcy , od 1.01.2015r do 31.12.2015r
2014-10-15 Długoterminowy najem koparko-ładowarki na okres 12 miesięcy od 1.01.2015r do 31.12.2015r
2014-10-08 Gmina Czeladz – Złobek Miejski w Czeladzi zaprasza do złozenia oferty cenowej na aktualizacje dokumentacji dla zadania „Termomodernizacja budynku Złobka Miejskiego w Czeladzi przy ul. 35-Lecia PRL 6” .
2014-10-02 Dostawa soli drogowej DR z antyzbrylaczem w sezonie zimowym 2014/2015
2014-08-07 Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na jezdni przy ul. Czystej w Czeladzi
2014-07-18 Wykonanie prac geodezyjnych w ramach zadania „Budowa odcinka chodnika wzdłuż planowanej Obwodnicy Osiedla Piłsudskiego w Czeladzi”
2014-07-17 Sprzedaż i dostawa materiałów budowlanych i oświetleniowych
2014-06-25 zapytanie cenowe - materiały betonowe
2013-12-12 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ ARTKYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO PRZEDSZKOLA NR 1 W OKRESIE OD 02.01.2014 r DO 31.12.2014 r
2013-10-08 Informacja o unieważnieniu postępowania