Zakończone postępowania
Filtr 
   Kolejność 
   Pokaż 
Data publikacji Tytuł zamówienia
2016-03-09 Zakup i dostawa ciągnika wraz z zamiatarką - ZP/10/D/MZGK/16
2016-03-08 Zakup i dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - ZP/8/D/MZGK/16
2016-02-25 Zakup i dostawa ciągnika wraz z zamiatarką ZP/4/D/MZGK/16
2016-02-23 Dostawa monitora gwarantującego wysoką jakość obrazu - NP/162/D/SE-AG/16 - poniżej 30 000 euro
2016-02-15 Druk zaproszeń, ulotek , folderów oraz plakatów promujących imprezy miejskie - NP/138/U/B-PM/16 - poniżej 30 000 euro
2016-02-09 Dostawa monitora i drukarki - NP/122/D/SE-AG/16 - poniżej 30 000 euro
2016-01-29 Świadczenie usług transportowych na terenie kraju, związanych z obsługą autokarową delegacji z Francji - NP/92/U/B-PM/16 poniżej 30 000 euro
2016-01-13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PP5 - ZP/33/D/PP5/15
2016-01-08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/38/D/MZS/15
2015-12-30 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z zastosowaniem art. 4 pkt. 8: "Przewóz uczniów klas sportowych Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi na zajęcia sportowe do hali MOSiR w Czeladzi i z powrotem do szkoły" - MZS-341-10/15
2015-12-29 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z zastosowaniem art. 4 pkt. 8: „Organizacja kolonii śródrocznej dla uczniów klas trzecich Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi” - MZS-341-7/15
2015-12-23 Zaproszenie do składania ofert na Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania w okresie od 01.01.2016r do 31.03.2016r
2015-12-23 Zaproszenie do składania ofert na pracę z rodziną, prowadzoną w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa - Asystent Rodziny
2015-12-22 Zaproszenie do składania ofert na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r.
2015-12-17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W CZELADZI W OKRESIE OD 02.01.2016R. - 31.12.2016R.”
2015-12-17 Dostawa drukarek monochromatycznych laserowych i szyny montażowej Rack - NP/1222/D/SE-AG/15 - poniżej 30 000 euro
2015-12-17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „SPRZEDAŻ I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWY ŁAKOMIK W CZELADZI W OKRESIE OD 04.01.2016R. - 31.12.2016R.”
2015-12-15 Ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitoringiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r
2015-12-12 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP/38/D/MZS/15
2015-12-11 Dostawa serwera sieciowego i dysku twardego - poniżej 30 000 euro - NP/1191/D/SE-AG/15
2015-12-10 Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Gimnazjum nr 3 w Czeladzi - ZP/13/D/G3/15
2015-12-10 Czeladź: Bezpośrednia ochrona fizyczna wraz z usługą sprzątania nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 2
2015-12-09 Zamówienie uzupełniające dla zadania podstawowego „Remont jezdni ul. Równoległej w Czeladzi” ZP/18/Rb/MZGK/15 (nawierzchnie bitumiczne wraz z robotami towarzyszącymi) ZP/43/Rb/MZGK/15
2015-12-09 Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej ZP/31/D/SP7/15 powyżej 30000 euro
2015-12-08 Posiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od 02.01.2016r do 31.12.2016r.
2015-12-07 Czeladź: Całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. 21 - go listopada 23
2015-12-07 Całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna nieruchomości i ruchomości po byłej KWK Saturn, w tym Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia położonych przy ul. Dehnelów w Czeladzi.
2015-12-07 Sprzedaż i dostawa art.żywnościowych do Przedszkola Publicznego Nr 9 w okresie od 4.01.2016 do 31.12.2016 r. ZP/30/D/PP9/15
2015-12-07 Dostawa paliw do samochodów służbowych dla Urzędu Miasta Czeladź w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. - NP/1163/D/SE-AG/15 - poniżej 30 000 euro
2015-12-04 Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2016 r. ZP/39/U/MZGK/15
2015-12-02 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola Nr 4 w Czeladzi w okresie 04.01.2016 -31.12.2016 r. w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro
2015-12-01 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na : Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi w okresie 04 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.
2015-11-30 Zaproszenie do składania ofert
2015-11-30 Formularz ofertowy
2015-11-30 Projekt umowy
2015-11-30 Oferty cenowe 2015
2015-11-27 Świadczenie usług w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na terenie gminy Czeladź w okresie od 1.01.2016r. do 31.12.2016r - ZP/34/U/BK-RM/15
2015-11-26 Zamówienie uzupełniające dla zadania podstawowego „Wykonanie kanalizacji w ul. Katowickiej (...)"(przełożenie kanalizacji deszczowej) - ZP/35/Rb/MZGK/15
2015-11-17 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Zielone Płuca Miast - Dolina Brynicy - Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek <30000euro - NP/1092/U/BK-FZ/15
2015-11-05 Roboty w zakresie placów zabaw znajdujących się na terenie miasta Czeladź ZP/29/Rb/MZGK/15
2015-11-04 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Zielone Płuca Miast - Dolina Brynicy - Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek <30000euro - NP/1066/U/BK-FZ/15
2015-10-29 Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „SPRZEDAŻ I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWY ŁAKOMIK W CZELADZI W OKRESIE OD 02.11.2015R. - 31.12.2015R.”
2015-10-27 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWY ŁAKOMIK W CZELADZI OD 01.11.2015 DO 31.12.2015
2015-10-22 Wykonanie nakładki asfaltobetonowej ulic Konopnickiej, Krótkiej oraz Wyspiańskiego w Czeladzi ZP/27/Rb/MZGK/15
2015-10-15 Remont chodników w ul. 11 Listopada oraz ul. Grodzieckiej w Czeladzi - ZP/26/Rb/MZGK/15
2015-10-08 Zamówienie uzupełniajace dla zadania podstawowego pn. Fragmentaryczna przebudowa nawierzchni ciagów pieszych w rejonie Starego Miasta w Czeladzi ZP/25/Rb/MZGK/15
2015-10-07 Projekt oraz budowa serwisu internetowego Miasta Czeladź oraz Biuletynu Informacji Publicznej według wytycznych WCAG 2.0 oraz stron informacyjnych spełniających wymagania BIP dla wszystkich jednostek podległych – poniżej 30000 euro – NP/962/U/B-PM/15
2015-10-06 Przyjmowanie do schroniska dla bezpańskich zwierząt psów i kotów dostarczanych z terenu Gminy Czeladź od 14.10.2015 r. do 31.12.2015 r. – poniżej 30000 euro – NP/958/U/BK-RM/15
2015-10-05 Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb tymczasowego zabezpieczenia muru oporowego położonego przy ul. Kilińskiego / Bytomskiej w Czeladzi – poniżej 30000 euro – NP/921/U/BK-GN/15
2015-10-05 Zagospodarowanie terenu zielonego wewnątrz Osiedla Piłsudskiego – aleja spacerowa z elementami małej architektury ZP/24/Rb/MZGK/15
2015-09-28 Czeladź: Termomodernizacja budynku z dostosowaniem do potrzeb Centrum Społeczno-Kulturalnego, Czeladź, ul. Trznadla 1-Ocieplenie ścian podziemia - etap 2.
2015-09-25 Zamówienie uzupełniającego do Zadania A - usługi utrzymania terenów zieleni miejskiej, udzielonego w ramach postępowania na „Usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni w Czeladzi w 2015 roku” ZP/23/U/MZGK/15
2015-09-25 Realizacja inwestycji w koncepcji zaprojektuj i wybuduj na budowę sztucznego lodowiska z funkcją boiska przy ul.Spacerowej w Czeladzi
2015-09-08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi w okresie od 02.09.2015r. - 31.12.2015r
2015-09-04 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych pn.: budowa boiska szkolnego wraz z halą przykrywającą” - w Czeladzi przy ul. Szkolnej 6 (Miejski Zespół Szkół w Czeladzi)
2015-08-28 " Wykonanie kanalizacji w ul. Katowickiej (od Urzędu Miasta Czeladź do KSL) w ramach projektu „Górna Węgroda – kanalizacja rozdzielcza ulicy Katowickiej od ulicy Staszica do ulicy Nowopogońskiej w Czeladzi ZP/19/Rb/MZGK/15
2015-08-13 Remont jezdni ul. Równoległej w Czeladzi ZP/18/Rb/MZGK/15
2015-08-05 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na : Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi w okresie 02 września 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.
2015-07-30 Wykonanie kanalizacji w ul. Katowickiej (od Urzędu Miasta Czeladź do KSL) w ramach projektu „Górna Węgroda – kanalizacja rozdzielcza ulicy Katowickiej od ulicy Staszica do ulicy Nowopogońskiej w Czeladzi ZP/17/Rb/MZGK/15
2015-07-29 Rewitalizacja otoczenia budynku przy ul.Katowickiej 45 celem odtworzenia funkcji centrotwórczych Śródmieścia i Starego Miasta w Czeladzi ZP/16/Rb/MZGK/15
2015-07-29 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji: „Rewitalizacja otoczenia budynku przy ul. Katowickiej 45 celem odtworzenia funkcji centrotwórczych Śródmieścia i Starego Miasta w Czeladzi " ZP/15/U/MZGK/15
2015-07-27 Zaproszenie do sładania ofert na pracę z rodziną, prowadzoną w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa - Asystent Rodziny
2015-07-22 Miejski Zespół Szkół w Czeladzi zaprasza do składania ofert w związku z udzieleniem zamówienia na: „Organizacja obozów sportowych dla uczniów klas sportowych Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi”
2015-07-03 Fragmentaryczna przebudowa nawierzchni ciągów pieszych w rejonie Starego Miasta w Czeladzi ZP/14/Rb/MZGK/15
2015-07-02 Dostawa sprzętu komputerowego - poniżej 30 000 euro - NP/561/D/SE-AG/15
2015-07-01 Zaproszenie do składania ofert na organizację pobytu letniego dla dzieci i młodzieży w 2015r. w regionie Beskidu Śląskiego
2015-06-30 Zaproszenie do składania ofert na pracę z rodziną, prowadzoną w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa (Asystent Rodziny)
2015-06-26 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Czeladzi skwer Piaski Centrum – etap I rejon ul. Nowopogońskiej ZP/13/Rb/MZGK/15
2015-06-22 Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i opieka w czasie przewozu - poniżej 30 000 euro - NP/523/U/BS-ED/15
2015-06-16 Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi, ul. Reymonta 80
2015-06-02 Zakup 40 szt komputerów stacjonarnych poleasingowych - poniżej 30 000 euro - NP/396/D/SE-AG/15
2015-05-28 Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT) - ZP/11/U/SK-FB/15
2015-05-27 Zaproszenie do składania ofert na organizację pobytu letniego dla dzieci i młodzieży w 2015r.
2015-04-30 Wykonanie placów zabaw na terenie miasta Czeladź w: Parku Jordan, Osiedlu Nowotki oraz budowy strefy aktywności fizycznej przy ul. Krótkiej. ZP/10/Rb/MZGK/15
2015-04-23 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Czeladź w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. -ZP/9/U/BK-RM/15
2015-04-07 Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie do 17 270 430,98 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego) - ZP/7/U/SK-FB/15
2015-03-31 Remont dachu budynku magazynowego - poniżej 30 000 euro - NP/223/Rb/B-SM/15
2015-03-25 Uzyskanie pożyczki z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 3.231.255 zł pochodzącej ze środków EFRR w ramach działania Jessica – ZP/5/U/SK-FN/15
2015-03-25 Zaproszenie do składania ofert na usługi opiekuńcze 2015
2015-03-17 Dostawa bonów towarowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2015r.
2015-03-10 Usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni w Czeladzi w 2015 roku ZP/3/U/MZGK/15
2015-02-27 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Czeladź w okresie od 1 lipca 2015r do dnia 30 czerwca 2017r. - ZP/1/U/BK-RM/15
2015-02-24 Usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni w Czeladzi w 2015 roku ZP/2/U/MZGK/15
2015-02-05 Opracowanie dokumentacji projektowej na Rewitalizację budynku przy ul. Katowickiej 45 wraz z otoczeniem celem odtworzenia funkcji centrotwórczych śródmieścia i Starego Miasta w Czeladzi - poniżej 30 000 euro - NP/95/U/BK-RM/15
2015-02-05 Druk 10 wydań miesięcznika - gazety samorządowej „Echo Czeladzi” - poniżej 30 000 euro - NP/94/U/B-PM/15
2015-02-04 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Organizację kolonii śródrocznej tzw. zielonej szkoły w roku 2015
2015-02-02 ZAKOŃCZONE PPOSTĘPOWANIE NA ORGANIZACJĘ KOLONII ŚRÓDROCZNYEJ TZW.”ZIELONEJ SZKOŁY” DLA UCZNIÓW KLAS III
2015-01-30 Remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miasta - poniżej 30 000 euro - NP/81/Rb/SE-AG/15
2015-01-30 Dostawa i ułozenie wykładziny obiektowej w pomieszczeniach biurowych - poniżej 30 000 euro - NP/80/Rb/SE-AG/15
2015-01-20 Zaproszenie do składania ofert na organizację kolonii śródrocznej tzw. "Zielonej Szkoły" dla uczniów klas III - poniżej 30 000 Euro.
2015-01-13 Druk 1 numeru gazety samorządowej Echo Czeladzi - NP/16/U/B-PM/15 - poniżej 30000 euro
2015-01-09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki przy Miejskim Zespole Szkół w Czeladzi - ZP/15/D/MZS/14
2015-01-07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PP5 - ZP/11/D/PP5/14
2014-12-31 Zaproszenie do składania ofert na usługi opiekuńcze 2014
2014-12-29 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU - Przewóz uczniów klas sportowych Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi na zajęcia sportowe do hali MOSiR w Czeladzi i z powrotem do szkoły.
2014-12-22 Miejski Zespół Szkół w Czeladzi zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi poniżej 30 000 euro na: Przewóz uczniów klas sportowych Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi na zajęcia sportowe do hali MOSiR w Czeladzi i z powrotem do szkoły -MZS-341-13/14
2014-12-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty MZS-341-11/14
2014-12-17 Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe
2014-12-15 Zapytanie ofertowe na catering
2014-12-12 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z zastosowaniem art. 4 pkt. 8 „ORGANIZACJA KOLONII ŚRÓDROCZNEJ DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CZELADZI” MZS-341-5/14
 
« pierwszapoprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następnaostatnia »
Strona 1 z 7