Zamówienia - Bieżące ogłoszenia
Tytuł zamówienia: Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia muru oporowego między ulicami Bytomską i Kilińskiego w Czeladzi - ZP/7/Rb/BK-GN/16
Kategoria: Bieżące ogłoszenia
Pliki:
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ   PDF 1,598.6 KB  2016-03-22  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane   PDF 186.2 KB  2016-03-22  
Załącznik nr 9 do SIWZ - Uzupełnienie dokumentacji   ZIP 6,991.0 KB  2016-03-10  
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiOR   ZIP 40,014.9 KB  2016-03-10  
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wyceny elementów robót   DOC 27.5 KB  2016-03-10  
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób   DOC 40.5 KB  2016-03-10  
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych   DOC 41.5 KB  2016-03-10  
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej   DOC 28.0 KB  2016-03-10  
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy   DOC 150.0 KB  2016-03-10  
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24   DOC 30.0 KB  2016-03-10  
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie z art. 22 ust. 1   DOC 28.0 KB  2016-03-10  
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy   DOC 56.0 KB  2016-03-10  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ   DOC 250.0 KB  2016-03-10  
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane   PDF 220.6 KB  2016-03-10  
Ogłoszenie o zamówieniu   DOC 336.5 KB  2016-03-10  
Autor: Maria Chrzanowska [Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej] - 2016-03-10 11:16:59
Opublikowany przez: Maria Chrzanowska [Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej] - 2016-03-10 11:16:59
Ostatnio zmieniony przez: -