O Programie
Od 1 stycznia 2016 roku każda rodzina, która mieszka w Czeladzi, posiada co najmniej dwoje dzieci może przystąpić do Programu Rodzinka 2+.
 
Program ten jest jednym z elementów polityki prorodzinnej prowadzonej przez Miasto Czeladź. Wdrożenie go daje  możliwość wsparcia czeladzkich rodzin, również przez lokalnych przedsiębiorców.
    Uruchomienie Programu tworzy podwaliny dla szeregu innych przedsięwzięć gminnych,
których odbiorcami będą czeladzkie rodziny. Podejmowane działania lokalne będą wpływać na tworzenie pozytywnej atmosfery poszanowania  i akceptacji wartości rodziny.  
    Celami Programu są: budowanie przychylnego klimatu wśród lokalnej społeczności dla czeladzkich rodzin, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, eliminowanie negatywnych stereotypów i propagowanie pomocniczości wśród mieszkańców Czeladzi oraz odciążenie domowych budżetów rodzin objętych programem.
    Każda czeladzka rodzina posiadająca kartę Rodzinka 2+ będzie mogła korzystać z wielu ulg, rabatów oferowanych przez Partnerów programu.
     Do udziału w programie pozyskiwani będą sukcesywnie Partnerzy zewnętrzni (podmioty gospodarcze, organizacje społeczne), aby poszerzać i urozmaicać pakiet ulg,
które w rezultacie odciążą ich budżety domowe,  zachęcą do korzystania z dóbr oferowanych przez Miasto, zaktywizują i zintegrują poprzez udział w organizowanych wspólnie wydarzeniach miejskich.
Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-01-05 08:28:42
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-01-05 08:28:42
Zmienił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-02-02 14:58:13
PDF Drukuj Email