Rodzina 500+

Rodzina 500 plus” już w kwietniu

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”,
w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wzór wniosku będzie dostępny m.in. na stronie internetowej Urzędu Miasta Czeladź, niezwłocznie po opublikowaniu go w Rozporządzeniu wydanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od
1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone
z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wkrótce opublikowane zostaną pozostałe szczegóły dotyczące miejsca oraz zasad realizacji Programu Rodzina 500+ w Gminie Czeladź.

W załączeniu materiały informacyjne nadesłane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 
Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze opublikowany!

Już jest wzór wniosku o świadczenie z programu Rodzina 500 plus.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawierające wzór wniosku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 214).

Ubiegający się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci podaje we wniosku jedynie podstawowe dane dotyczące rodziny. W przypadku świadczenia również na pierwsze dziecko wymagane są informacje pozwalające na ustalenie dochodu. Pozostała część wniosku to szczegółowe pouczenia i wyjaśnienia dla wypełniających.
W rozporządzeniu określono także listę dodatkowych dokumentów, wymaganych w szczególnych przypadkach, np. wobec cudzoziemców czy rodziców adopcyjnych.
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia w budynku Urzędu Miasta Czeladź  lub elektronicznie przez internet.

Od 14.03.2016r. wniosek o świadczenie wychowawcze ( w wersji papierowej) będzie można pobrać w Urzędzie Miasta Czeladź ( parter Punkt Informacyjny) oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi, ul. 17 Lipca 27.   

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.02.2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze ( poz. 214) - kliknij aby zapoznać się z Rozporządzeniem.

Wzór wniosku - kliknij aby zapoznać się z wnioskiem.
Udostępnił - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2016-02-22 08:57:13
Opublikował - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2016-02-22 08:57:13
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-03-03 08:18:46
PDF Drukuj Email