Eurofundusze w CzeladziZ chwilą wejścia do Unii Europejskiej polskie samorządy zyskały możliwość realizacji projektów przyczyniających się do poprawy warunków gospodarczych, infrastrukturalnych, przestrzennych i społecznych. Po akcesji, cennym dla samorządu źródłem „unijnych pieniędzy” stały się Fundusze Strukturalne. Z myślą o mieszkańcach miasta i regionu z pojawiających się możliwości skorzystał także czeladzki samorząd. Po pierwszych sukcesach w pozyskiwaniu środków samorząd nie pozostał bierny i nadal podejmuje starania w kierunku uzyskania unijnego wsparcia na kolejne projekty.


Projekty dla których Miasto Czeladź uzyskało dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.
ZPORR 2004-2006

ZPORRBudowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ulicy 21 Listopada w Czeladzi.

ZPORRZmiana sposobu ogrzewania i termomodernizacja budynków Miejskiego Zespołu Szkól w Czeladzi.

ZPORRRewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki etap1 (infrastruktura).


RPO 2007-2013


Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenów Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi.

Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna - Podwalna w centrum Czeladzi.

Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja Przedszkola nr 7, Gimnazjum nr 3 i budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. 11 Listopada 8.

Trasy rowerowe w Czeladzi


Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP

Gospodarcza Brama Śląska – Inwestuj w Czeladzi. Promocja terenów inwestycyjnych miasta Czeladź. 


Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej.

System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Czeladzi.


Remont centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi 


Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA


Przedszkole moich marzeń

Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn
w Czeladzi


 

Udostępnił - Agnieszka Pokorny (Wydział Organizacyjny) - 2006-10-13 14:02:59
Opublikował - Wojciech Maćkowski (Kierownik Wydziału Promocji Miasta) - 2006-10-13 13:51:10
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-11-04 14:37:24
PDF Drukuj Email