Położenie geograficzne
Czeladz-Polska
Czeladź leży w północno-wschodniej części województwa śląskiego, w obszarze miast składających się na Aglomerację Katowicką (Górnośląski Okręg Przemysłowy). Powierzchnia miasta wynosi ok. 1640 ha, a liczba mieszkańców wynosi ok. 33 500 (dane z 2010 r.). Miasto sąsiaduje od północy i wschodu z Będzinem, od południowego wschodu z Sosnowcem, od południa z Katowicami, a od zachodu i północnego zachodu z Siemianowicami Śląskimi.

kliknij aby powiększyć

Pod względem geomorfologicznym miasto usytuowane jest w centralnej części Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego, należącego do Wyżyny Śląskiej. Jego centrum położone jest w dolinie Brynicy, pozostała część miasta znajduje się w obrębie Wyżu Czeladzi. Miasto leży na wysokości 260-305 metrów n.p.m. (średnio 270-280) około 20 metrów poniżej maksymalnych kulminacji płaskowyżu, usytuowanych na jego północnych i wschodnich peryferiach. Deniwelacje obszaru wynoszą więc około 30-40 metrów, a jego rzeźba ma charakter falistej powierzchni, rozciętej południkową doliną Brynicy, o szerokości dochodzącej do 2 km.

Współrzędne geograficzne

19° 05" długości geograficznej wschodniej
50° 20" szerokości geograficznej północnej

Przybliżone odległości z Czeladzi
Katowice - 10 km
Pyrzowice - 20 km
Kraków - 90 km
Warszawa - 280 km
Gdańsk - 530 km
Szczecin - 680 km
Berlin - 550 km
Wiedeń - 420 km
Praga - 500 km
Bratysława - 375 km

Przybliżone odległości z Czeladzi do miast partnerskich

Auby (Francja) - 1350 km
Żydaczów (Ukraina) - 490 km
Viesite (Łotwa) - 940 km
Varpalota (Węgry) - 591 km
 
Udostępnił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-10-04 14:00:53
Opublikował - Wojciech Maćkowski (Kierownik Wydziału Promocji Miasta) - 2006-10-04 13:58:41
Zmienił - Wojciech Maćkowski (Kierownik Wydziału Promocji Miasta) - 2010-04-02 10:23:50
PDF Drukuj Email