Zabytki Czeladzi
Zabytki miasta Czeladź objęte są Gminnym programem opieki nad zabytkami miasta Czeladź na lata 2007-2010?- Uchwała Nr XX/118/2007 Rady Miejskiej z dnia 28.06.2007r.

Na terenie miasta znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków. Są to:

Zabytki nieruchome:

1.Średniowieczny układ urbanistyczny miasta lokacyjnego wraz z fragmentami przedmieść.
2.Kościół parafialny rzymsko-katolicki pod wezwaniem Św. Stanisława B.M
3.Dom przy ul.Rynkowa 2 (dawna Podymy)
4.Dom przy ul.Kościelna 3
5.Układ urbanistyczny i zabudowa osiedla robotniczego - Czeladź Piaski
6.Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej, ul. Kościuszki
7.Remiza strażacka z salą widowiskową, późniejsze kino "Uciecha" przy ul. 1 Maja 28

Zabytki ruchome:

1.Kapliczka przydrożna z figurą Chrystusa Salwatora we wnęce przy  ul. Wojkowickiej (dawna Przemysłowa).
2.Zespół obiektów znajdujących się w kościele parafialnym p. w. Św. Stanisława B.M.,w jego otoczeniu oraz na plebani.
3.Organy i prospekt organowy znajdujący się w kościele p. w. Św. Stanisława B.M.

Gminnym programem ochrony zabytków objęte są również obiekty niewpisane do rejestru zabytków, które przedstawiają wartości przede wszystkim historyczne. Są to obiekty będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością, stanowiące świadectwo minionych lat, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na ich wartość historyczną, artystyczną lub naukową.ŚREDNIOWIECZNY UKŁAD URBANISTYCZNY MIASTA LOKACYJNEGO WRAZ Z FRAGMENTAMI PRZEDMIEŚĆ.

Układ wytyczony ulicami: Pieńkowskiego, Modrzejewską, Staszica, Katowicką (dawna Milowicka), Żabią (dawna Krasonia) i 1 Maja oraz wylotami ulic Grodzieckiej i Będzińskiej, a także rozwidleniami ulic Modrzejewską, Reymonta, Katowickiej  i Bytomskiej. Układ urbanistyczny z XIII w. na planie zbliżonym do owalu z centralnie położonym rynkiem. Do dzisiejszego dnia zachowały się elementy miasta lokacyjnego: centralnie położony rynek o kształci czworoboku z ciągami komunikacyjnymi wybiegającymi z naroży. Parcele przyrynkowe oplecione wrzecionowato (od północy i południa) ciągami komunikacyjnymi z parcelami. Miastu lokacyjnemu towarzyszą przedmieścia Bytomskie i Raciborskie. W układzie drogowym i zabudowie przedmieść można zauważyć jak ważną rolę w średniowieczu posiadał układ drogowy o kierunku wschód -zachód. Był to dawny bardzo ważny trakt tranzytowy z Krakowa na Śląsk.

W obszarze ?Starego Miasta? poza obiektami chronionymi mocą wpisu do rejestru zabytków, wskazuje się do ochrony (na mocy Planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w obszarze ?Starego Miasta?- Uchwała Nr  XXIX/360/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi) obiekty zlokalizowane pod adresami:

kliknij aby powiekszyć

1. ul. Bytomska 2, 16, 26
2. ul. Grodziecka 9
3. ul. Kacza 8
4. ul .Kościelna 1
5. ul. Pieńkowskiego 1, 17, 21, 39
6. ul. Podwalna 4, 19
7. ul. Rynek 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26
8. Budynki w pierzei ul. CiasnejKOŚCIÓŁ PARAFIALNY POD WEZWANIEM ŚW. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA.

Kościół w stylu neoromańskim zaprojektował architekt Hugon Kudera z Warszawy. Kościół został poświęcony 8 maja1913 roku.Obiekt wykonany został z czerwonej cegły klinkierowej z dachem o pokryciu z blachy arkuszowej,miedzianej. Powstał on na planie krzyża łacińskiego z prezbiterium zamkniętym pięcioboczną absydą. Po bokach prezbiterium znajdują się zakrystie zaprojektowane na rzucie prostokąta. Jest to bazylika trójnawowa z nawą poprzeczną (transeptem).Transept zamknięty jest prosto. Po bokach transeptu znajdują się cztery wieże na rzucie kwadratu. Nawa główna posiada rozpiętość konstrukcyjną 10m, nawy boczne rozpiętości konstrukcyjnej 6m. Długość naw (do transeptu) 37m. Transept posiada rozpiętość 10m i długość 36m. Całość rzutu przyziemia kościoła mieści się w wymiarach 73m (długość) i 38m (szerokość).

Główne wejście do świątyni zlokalizowane jest od strony północno - zachodniej. Prowadzą do niego rozległe schody terenowe wtopione w skarpę. Wejście boczne usytuowane jest od strony północno - wschodniej przy ciągu pieszo -jezdnym w kierunku rynku miasta. Przy wejściu głównym znajdują się dwie wieże na rzucie kwadratów. Wieże mają obecnie 39m wysokości, według pierwotnej dokumentacji miały mieć 66m wysokości. Na osiach wież od strony północno - zachodniej w poziomie przyziemia zlokalizowane są wejścia ozdobione kolumnami. Jedne dwuskrzydłowe drzwi stanowią wejście do kościoła przez nawę boczną, drugie drzwi stanowią wejście do kaplicy pogrzebowej. W wieżach nad drzwiami oraz w ścianach bocznych znajdują metalowe okna z dębowymi żaluzjami (z 1930r.). Między wieżami  usytuowany jest portal z dwuskrzydłowymi drzwiami stanowiącymi główne wejście do kościoła. Portal wznosi się na wysokość 27m a na jego szczycie umiejscowiona jest rzeźba o wysokości 2,5m, wykonana w kamieniu przedstawiająca ?Serce Pana Jezusa?(z1932r.). Nad drzwiami głównymi wykonane jest okno w formie rozety o średnicy 6m,  przeszklonej i zdobionej kompozycją witrażową. Rozeta ta stanowi główne doświetlenie chóru głównego. Nad rozetą umieszczony jest zegar z okrągłą tarczą (z 1995r.).

kliknij aby powiększyć

Wejście główne jest bogato zdobione i rozrzeźbione poprzez wykonanie kolumn i łuków. Przed wejściem znajdują się szerokie betonowe schody wykonane na całej szerokości elewacji północno -zachodniej.Na skrzyżowaniu transeptu z nawą główną wznosi się na wysokość 51m ośmioboczna wieża, przykryta hełmem w kształcie ostrosłupa o podstawie kwadratu. Do transeptu na dwóch jego końcach przylegają po dwie wieże o wysokości 35m przykryte hełmami w kształcie ostrosłupów o podstawie kwadratu. W zewnętrznej ,zamykającej transept od strony południowo -zachodniej ścianie(po jej zewnętrznej stronie), znajduje się wnęka w której, na cokole z kamienia ustawiono rzeźbę przedstawiającą ?Pietę?. Rzeźba ta została przeniesiona w 1942r.z ul. Bytomskiej. Tło rzeźby stanowi wykonana przez Mariana Pałkę w1995r.mozaika. Zamknięcie transeptu od strony północno -wschodniej boczne wejście do kościoła. Wnęka wejściowa jest bogato ozdobiona kolumnami z łukami. Nawy boczne są znacznie niższe od nawy głównej. Posiadają one po cztery okna w formie biforiów. Nawa główna doświetlona ponad nawami bocznymi, oknami w formie triforiów. Prezbiterium i absyda doświetlone są dziewięcioma rozetami z przeszkleniem w formie witraży.
                                  
kliknij aby powiększyć

Wnętrze kościoła jest bogato zdobione ,wykonane w jasnych i czystych kolorach ze złoceniami na kapitelach kolumienek i ornamentach. W prezbiterium nad ołtarzem znajduje się fresk przedstawiający Ostatnią Wieczerzę. Powyżej w trzech polach znajdują się freski przedstawiające : Chrystusa w Ogrójcu, Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstanie Chrystusa. Freski zostały namalowane przez prof. Macieja Makarewicza w latach 1963-1968. Witraże zdobiące świątynię są również autorstwa tegoż profesora. Obecne stacje Drogi Krzyżowej (po zamalowaniu poprzednich fresków) wykonał na deskach lipowych Witold Pełka.


DOM PRZY UL. RYNKOWA 2 (PRAWDOPODOBNIE DAWNY ZBÓR ARIAŃSKI).                                                                                                                        

Budynek został wzniesiony w pierwszej połowie XVII wieku na planie czworoboku. Obiekt wykonany został z kamienia (obecnie otynkowany i pomalowany).Budynek trzytraktowy z przelotową sienią. Dach budynku ? czterospadowy , obecnie kryty blachą trapezową o niskiej fali. Pierwotnie dach pokryty był gontem. Od strony podwórka w roku 1828 wykonano jednoizbową dobudówkę  konstrukcji drewnianej. Na elewacji frontowej(od ul. Rynkowej) znajduje się portal ujęty w dwie półkolumny podpierający trójkątny naczółek. Wnętrze zostało przebudowane .                    Obecnie budynek wymaga gruntownego remontu oraz doprowadzenia elewacji oraz dachu do pierwotnego ,ważnego ze względów historycznych stanu oraz likwidacji wszystkich reklam znajdujących się na budynku.DOM PRZY UL. KOŚCIELNA 3.                                                                  

Budynek został wzniesiony w XVIII w. Jest to budynek parterowy na planie prostokąta. Konstrukcja budynku drewniano -murowana. Elewacja frontowa budynku posiada podcień wsparty na trzech panelowych, murowanych kolumnach o wydatnie rozbudowanych podstawach. Dom został usytuowany szczytowo względem ulicy. Budynek posiada półszczytowy dach z charakterystycznym wysuniętym okapem. Dach pokryty gontem.UKŁAD URBANISTYCZNY I ZABUDOWA OSIEDLA ROBOTNICZEGO ? CZELADŹ PIASKI.
Granice ochrony konserwatorskiej  obejmują rozplanowanie osiedla, zabudowę mieszkaniową i budynki użyteczności publicznej
1.Budynki mieszkalne
-  ulica 3 Kwietnia    2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,24,26
-  ulica Kościuszki   1,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22
-  ulica Sikorskiego  1,6,8,10,24,26
-  ulica Mickiewicza 8
2.Budynki użyteczności publicznej
- ?Dom Katolicki (dawna szkoła) ? ul. Kościuszki 3
-  Kościół parafialny Matki Boskiej Bolesnej
-  kapliczka przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Francuskiej
-  dawny klub urzędniczy ? ul. Sikorskiego 3
3.Zespół osiedlowy który tworzy zabudowę ulic ;
-  Krzywej  1,2,3,4,5
-  Warszawskiej 1,2,3,4,5,6,7,8,10
-  Nowopogońskiej 210,212,214,216,218,220
-  Zwycięstwa 1
4.Budynki mieszkalne przy ul. Francuskiej 5,7,9,11,13
5.Zabudowa mieszkaniowa przy ulicy :
-  Betonowej 1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34
-  Nowopogońskiej 230,232,234,236,238,240,24
Osiedle robotnicze ?Piaski? położone jest na południowy -wschód od starego miasta. W sąsiedztwie osiedla znajdują się zabudowania poprzemysłowe dawnej kopalni ?Czeladź?. Poszczególne zespoły zabudowy realizowane były w okresie od końca XIX w. do lat 30 XX w. Budynki te były przeznaczone dla robotników i urzędników kopalni. Obiekty te posiadają proste mało zróżnicowane bryły. Są to budynki podpiwniczone ,ze stropami ceramicznymi nad piwnicami i drewnianymi nad mieszkaniami. Ściany zewnętrzne wykonane zostały z cegły lub kamienia w większości z ubogim detalem architektonicznym (opaski, lizeny, gzymsy, cokoły) wykonanym z cegły ceramicznej.DOM KATOLICKI UL.KOŚCIUSZKI 3 (DAWNA SZKOŁA)

Budynek usytuowany jest we wschodniej pierzei ul. Kościuszki. Zlokalizowany on jest w zespole zabudowy obejmującej plebanię i kościół parafialny Matki Boskiej bolesnej. Budynek w zabudowie wolnostojącej rozplanowany na rzucie wydłużonego  prostokąta z elewacją frontową zwrócony do ulicy, w kierunku zachodnim. Od tyłu zlokalizowany jest ogród. Ogrodzenie działki wykonano z prętów stalowych (przęsła). Podmurówka i słupki międzyprzęsłowe z kamienia. Budynek wykonany jest z cegły piaskowej , elementy detali architektonicznych ? gzymsy, lizeny ,opaski okienne i drzwiowe - wykonano z cegły ceramicznej. W budynku zastosowano stropy ceramiczne (nad  piwnicami) oraz stropy drewniane(nad przyziemiem). Dach w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, nad częścią centralną (dwukondygnacyjną) czterospadowy. Całość kryta papą asfaltową.KOŚCIÓŁ PARAFIALNY POD WEZWANIEM MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ UL.KOŚCIUSZI

Budowla w stylu francuskiego neoromanizmu. Bazylika trójnawowa z nawą poprzeczną (transeptem).Prezbiterium zamknięte prosto. Pomiędzy prezbiterium a transeptem od strony południowo -  wschodniej usytuowano wieżę ? dzwonnicę. Kościół wybudowany został z ciosów sztucznego kamienia w kolorze różowo- rdzawym. Detale ? gzymsy ,obramowania otworów okiennych,cokół ? w kolorze szarego piaskowca. Dachy wykonane zostały w konstrukcji drewnianej . Konstrukcja ta jest widoczna od wnętrza kościoła . Pokrycie dachu stanowi blacha ocynkowana kładziona na rąbek stojący. Bryła kościoła jest rozczłonkowana z dominantą w postaci wieży.Nawa główna i transept przekryte są dachami dwuspadowymi, nawy boczne  przekryte dachami pulpitowymi. Elewacja zachodnia , wejściowa- trójosiowa. Na osi środkowej znajduje się ryzalit z wejściem głównym do kościoła. Wejście ujęte w ciosy z kamienia . Naczółki zamknięte są łukami pełnymi pod którymi znajdują się graficzne przedstawienia symboli Chrystusa . Dołem wydzielono cokół z kamienia, naroża ujęte są w bonie z kamienia . Szczyt ryzalitu wykonano jako trójkątny zwieńczony krzyżem. Poniżej znajduje się okno w formie quintoforium ujęte w ciosy ze sztucznego kamienia. Nad oknem znajduje się opaska zamknięta łukiem pełnym. Na wysokości połowy okna znajduje się gzyms kordonowy. Po bokach ryzalitu umiejscowione są ślepe ściany naw bocznych. Elewacja wschodnia obejmuje jedną oś wieży, ślepe prezbiterium ze ścianą szczytową zamkniętą trójkątnie oraz jedną oś zakrystii. Dołem wydzielono cokół z kamienia, naroża ujęte są w bonie. Okno zakrystii i drzwi do wieży ujęte są w opaski z ciosów kamiennych. Elewacje południowa i północna obejmują po pięć osi naw, jedną oś transeptu oraz (od południa) jedną oś zakrystii i jedną oś wieży , (od północy dwie osie zakrystii). Wnętrze kościoła ukształtowano jako bazylikowe z nawami pięcioprzęsłowymi i emporą organową obejmującą jedno przęsło. Transept i prezbiterium wykonano jako jednoprzęsłowe. Transept i nawy boczne zamknięte są arkadami o łukach pełnych, wspartych na kwadratowych filarach.  Na przyściennych pilastrach wsparto łuk tęczowy pełny. Wzdłuż wszystkich ścian kościoła na wysokości parapetu okien nawy głównej znajduje się profilowany gzyms. W prezbiterium i kaplicach bocznych dodatkowo gzyms na wysokości pilastrów wspierających arkady zamykające prezbiterium. CMENTARZ PARAFIALNY PARAFII P.W. ŚW. STANISŁAWA B. M. W CZELADZI


Brak jest jakichkolwiek materiałów źródłowych dotyczących powstania kościoła i cmentarza wokół niego. Pierwszy cmentarz założono prawdopodobnie wokół drewnianego kościoła, który powstał w XIII w. Kościół murowany, wzniesiony w XVI w. przetrwał wraz z cmentarzem do początków XX w. W momencie rozpoczęcia budowy nowego, neoromańskiego kościoła, zlikwidowano cmentarz. Zmarłych grzebano odtąd na cmentarzu przy ul. Nowopogońskiej. Cmentarz ten powstał prawdopodobnie w II połowie XVIII w. Brak dokumentów źródłowych nie pozwala na prześledzenie zarówno rozwoju przestrzennego cmentarza jak również określenie daty jego powstania. Najstarsze bowiem zachowane na cmentarzu obiekty pochodzą z II połowy XIX w. , a zachowane księgi parafialne zmarłych prowadzone są od stycznia 1826 r.


kliknij aby powiększyć


Cmentarz otoczony murem ma kształt trapezu i zajmuje powierzchnię 3,24 ha. Brama główna usytuowana jest od strony ul. Nowopogońskiej. Dodatkowe wejście na cmentarz zlokalizowane jest od strony zachodniej przy budynku gospodarczym cmentarza. Dodatkowo w ostatni m czasie wykonano bramę od strony wschodniej cmentarza. Od centralnie zlokalizowanej bramy głównej w kierunku północnym poprowadzona jest betonowa aleja główna przechodząca następnie w betonowe schody. Zamknięcie alei stanowi drewniany krzyż z figurą Chrystusa. Równolegle do alei głównej przebiegają dwie aleje boczne. Aleje te przecięte są trzema alejami poprzecznymi. Brak jest regularnego, planowanego układu pomników nagrobnych.

Na cmentarzu  występują obiekty o zróżnicowanej formie architektonicznej : grobowce, płyty nagrobne, nagrobki wolno stojące, krzyże nagrobne. Najstarsze obiekty cmentarza znajdują się w  kwaterach położonych w północnej części cmentarza. Wśród tych obiektów przeważa typ nagrobka wolno- stojącego z figuralnym przedstawieniem postaci Chrystusa i Matki Boskiej, pochodzące z końca XIX w. oraz z lat 20-tych i 30-tych XX w. W grupie tej występują również obiekty w kształcie pionowych płyt o zróżnicowanych wielkościach płaszczyzn, zwieńczeniach i zdobieniach oraz w formie stylizowanych krzyży. Kilka z nich reprezentuje styl eklektyczny i secesyjny. Do najciekawszych obiektów spośród grobowców można zaliczyć monumentalny grobowiec kolumnowy o formie architektonicznej z 1931 oraz grobowiec rodziny Dziaczków z 1907 z monumentalnym Figuralnym przedstawieniem postaci Chrystusa. Najstarsze zachowane obiekty to :Grób rodziny Janotów z 1877 r. oraz grób rodziny Piechowiczów z 1888 r. Zachowane najstarsze obiekty o cechach zabytkowych znajdują się najczęściej w złym stanie technicznym i estetycznym. Spowodowane to jest najczęściej brakiem środków finansowych spadkobierców lub brak spadkobierców obiektów cmentarnych . Inskrypcje na obiektach występują wyłącznie w języku polskim. Na cmentarzu znajdują się również obiekty o znaczeniu historycznym oraz miejsca pochówku osób zasłużonych .


Od dnia 8 marca 2010 r. obowiązuje uchwała Nr LVIII/940/2009 oraz LVIII/941/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - „Stare Piaski” oraz „Stara Kolonia Saturn” - pełna treść uchwały znajduje się na stronie internetowej www.czeladz.pl.

W uchwałach znajdują się między innymi zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W związku z powyższym prosimy właścicieli, lokatorów oraz zarządców budynków zabytkowych oraz położonych w strefach ochrony konserwatorskiej ,do zapoznania się z wyżej wymienioną uchwałą przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań i prac budowlanych przy obiektach zabytkowych oraz w strefie ochrony konserwatorskiej.

Stare Piaski

Ochronie na podstawie wpisu do rejestru zabytków ( decyzja nr A/1497/92 ) podlega układ urbanistyczny i zabudowa osiedla robotniczego „Piaski” w skład którego wchodzą tereny oraz budynki mieszkalne i użyteczności publicznej zlokalizowane przy ul.3 Kwietnia 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; przy ul. Kościuszki 1, 4 ,6 , 8, 10 ,12 ,14 ,16 , 18 , 20 ,22 , 3 (Dom Katolicki ), 5 (Kościół Parafialny M.B.B.) ; przy ul. Sikorskiego 1, 3, 6 ,8, 10 ; przy ul. Francuskiej 1 ( plebania oraz kapliczka słupowa ) , 5, 7, 9, 11, 13 ; przy ul. Krzywej 1, 3, 5, 2, 4 ; przy ul. Warszawskiej 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7 ; przy ul. Nowopogońskiej 210, 212, 214, 216, 218, 220 ,230, 232, 234, 236 ,238, 240, 242; przy ul. Zwycięstwa 1 ; przy ul. Betonowej 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18 ,20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 1, 3 ; przy ul. Mickiewicza 8 .Dla tych budynków oraz terenów wokół nich obowiązuje nakaz uzgadniania ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach wszelkich robót budowlanych oraz prac dotyczących zieleni z wyjątkiem sadzenia drzew i krzewów oraz innych roślin ozdobnych w ogrodach przydomowych.

W uchwale ustalono również strefę pośredniej ochrony konserwatorskiej „Stare Piaski”, która otacza historyczna zabudowę osiedla i pokrywa swoim zasięgiem prawie cały teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego ( za wyjątkiem terenów położonych w północnej części planu ). Objęto ochroną konserwatorską budynki mieszkalne i usługowe położone przy ul. Nowopogońskiej 226; przy ul. Kościuszki 7, 15 ; przy ul. Sikorskiego 5, 7, 9, 11 oraz przy ul. Bema 4. Dla budynków tych ustalono między innymi nakaz uzgadniania z właściwym Konserwatorem Zabytków wszelkich robót budowlanych, a dla strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej nakaz uzgadniania wszelkich robót, które w świetle prawa budowlanego wymagają pozwolenia na budowę.

Stara Kolonia Saturn

W uchwale ustalono strefę ochrony konserwatorskiej kolonii robotniczej „Stary Saturn” w której znalazły się budynki mieszkalne i usługowe położone przy ul. 21 Listopada 4, 6, 8 , 10, 14, 16, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, oraz pozostałości parku. W planie ustalono również strefę ochrony widokowej – tereny zielone zlokalizowane na zachód od ul. 21 Listopada. Ustalono również strefę ochrony konserwatorskiej zabytków przemysłu i techniki „KWK Saturn Ruch I”, która obejmuje fragment terenów byłej kopalni pomiędzy ulicami Dehnelów, Węglową i projektowaną ul. Scheiblera ( nazwa ulicy uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXIX/537/2008 z dnia 31 lipca 2008 r .).Dla budynków mieszkalnych i usługowych przy ul.21 Listopada (wymienionych powyżej) obowiązuje:

• nakaz ich zachowania bez możliwości przebudowy lub rozbudowy zmieniającej kształt bryły oraz dachu , w tym nakaz zachowania rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych , z dopuszczeniem modyfikacji wynikających wyłącznie z potrzeb technicznych i technologicznych ich funkcjonowania oraz przepisów odrębnych,
• nakaz zachowania formy wykończenia elewacji tj. kolorystyki i stosowanych materiałów wykończeniowych oraz występujących gzymsów, nadproży, parapetów itp., z dopuszczeniem zmian wynikających z przywracania pierwotnej formy na podstawie materiałów archiwalnych, w tym zakaz malowania i tynkowania elewacji wykończonych cegłą,
• dopuszczenie modernizacji lub przebudowy pomieszczeń,
• nakaz zachowania kształtu detali architektonicznych wewnątrz i na zewnątrz budynków, tj. stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, sztukaterii itp. , z dopuszczeniem ich wymiany, pod warunkiem zachowania pierwotnej formy i rodzaju materiału oraz z zastrzeżeniem dopuszczenia modyfikacji wynikających z potrzeb technicznych i technologicznych funkcjonowania obiektów oraz z przepisów odrębnych,
• zakaz umieszczania na elewacjach reklam, przyłączy instalacji energetycznych i anten satelitarnych,
• nakaz uzgadniania z właściwym Konserwatorem Zabytków wszelkich robót budowlanych.

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać od Miejskiego Konserwatora Zabytków, pokój 217 Urzędu Miejskiego w Czeladzi , tel. 032 763-79-16, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Udostępnił - Agata Moliszewska (Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkoleń) - 2009-02-20 15:04:44
Opublikował - Wojciech Maćkowski (Kierownik Wydziału Promocji Miasta) - 2009-02-20 15:04:44
Zmienił - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2014-02-19 08:57:55
PDF Drukuj Email