Laureaci Nagrody Miasta Czeladź
W uznaniu szczególnych osiągnięć i dokonań, mających związek z Czeladzią, stowarzyszenia i organizacje, wybitni twórcy, ludzie nauki, kultury i sportu,  zostają uhonorowani Nagrodami Miasta Czeladź. Nagrody Miasta Czeladzi przyznawane są przez Radę Miejską od 1992 roku.

 

  
Rok przyznania 1992

Józef Pawełczyk - za osiągnięcia w dziedzinie sportu
Ewa Franke - dyrektor LM w Czeladzi

Rok przyznania 1993

Jan Kaczmarek - vicemer Auby

Rok przyznania 1994

Aldebert Valette - mer Auby
Stanisław Łopaciński - ks. Prałat, emerytowany proboszcz parafii MBB na Piaskach
Władysław Kwaśniak - działacz Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi

Rok przyznania 1995

Czesław Badura - policjant
Wit Gruszka - radny
Lesław Olszewski - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

Rok przyznania 1996

Zdzisław Garliński - radny
Antoni Krawczyk - działacz Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi
Jerzy Wanat - dyrektor OKFENS

Rok przyznania 1997

Wacław Majcherczyk - sportowiec, działacz TKKF
Antonina Zofia Sołtysik - działaczka ZHP i Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi
Jerzy Topór - dyrektor ZOZ w Czeladzi

Rok przyznania 1998

Marek Mrozowski - wiceprezes CKS, działacz ZHP i Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi
Artur Rejdak - działacz Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi
Roman Romański - żołnierz AK, kombatant, odbudował "Klub pod Filarami"

Rok przyznania 1999

Anna Horzelska-Matyja - lekarz
Mieczysław Oset - ks. prałat, proboszcz Kościoła p.w. Św. Stanisława BM
Jerzy Żymirski - fotografik

Rok przyznania 2000

Władysław Herman - kombatant, społecznik
Józef Łyżwiński - działacz Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, tłumacz dokumentów historycznych dotyczących Czeladzi

Rok przyznania 2001

Henryk Grabowski - olimpijczyk, zasłużony sportowiec

Rok przyznania 2002

Lesław Olszewski - wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
Zespół "Misz Masz" i Bożena Lempa (opiekun) - za osiągnięcia z okazji 10-lecia działalności

Rok przyznania 2003

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi - za upowszechnianie wiedzy o mieście i jego historii – 20 lecie działalności
Danuta Kmiecik - za upowszechnianie kultury
Marian Kita - za upowszechnianie kultury fizycznej

Rok przyznania 2004

Zbigniew Blukacz - Artysta plastyk. Laureat konkursu ZPAP "PRACA ROKU". W swoim dorobku twórczym ma kilkanaście wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Jest pomysłodawcą i komisarzem wielu wystaw plastycznych w SDK "ODEON", m.in. wystawy czeladzkiego środowiska art. "Stąd Dokąd".
Jan Powałka - Propagator kultury plastycznej w szkołach. Jest autorem dwóch programów edukacyjnych oraz inicjatorem Przeglądu Twórczości Plastycznej. Bierze udział w pracach instytucji kulturowych i stowarzyszeń. Jest laureatem Nagrody Ministra Edukacji i Sportu.
Terenowe Ognisko TKKF "SATURN" - Krzewi kulturę fizyczną wśród mieszkańców miasta Czeladź, propaguje ogólnopolską akcję "Bieg po zdrowie". Promuje miasto w wielu imprezach sportowych na terenie kraju.

Rok przyznania 2005

Barbara Gruszka-Zych - Rodowita czeladzianka. Poetka, reporterka, dziennikarka tygodnika "Gosć Niedzielny".
Jerzy Matyja - Były pracownik UM Czeladź i naczelnik miasta; zrealizował szeroki zakres zadań, które miały istotny wpływ na rozwój miasta.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi - Jest swoistym centrum kultury, które z każdym rokiem poszerza i uatrakcyjnia swa działalnośc. W roku 2005 obchodzi 100 lecie swojego istnienia.

Rok przyznania 2006

Stanisław Michalski - Artysta fotograf, wieloletni prezes Katowickiego Towarzystwa Filmowego, instruktor fotografii i filmu przy Wojewódzkim Ośrodku kultury w Katowicach. Autor wielu cyklów fotograficznych m.in. Cyganie i Metamorfoza.
Eugeniusz Bliźnicki - Od 1990 roku stale związany z samorządem lokalnym. W latach 1990-94 burmistrz Miasta Czeladź. Był radnym w RM w Czeladzi, a także w Rady Powiatu Będzińskiego.
Bożena Lempa - Pedagog, prowadzi dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne MISZ-MASZ, które zdobywają liczne nagrody na festiwalach i przeglądach tanecznych.

Rok przyznania 2007

Maria Kańtoch - otrzymała nagrodę za działalność społeczną z dziećmi i młodzieżą. Jest twórczynią uczniowskiego klubu sportowego „Olimp”, aktywnie działa w strukturach TKKF „Saturn”, uczestnicy także w działaniach na rzecz szkolnego związku sportowego. Podejmowała również inicjatywy na rzecz gminy oraz rozwoju edukacji.
Antoni Krawczyk - jest emerytowanym nauczycielem cieszącym się opinią wspaniałego pedagoga i przyjaciela młodzieży. Od ponad 20 lat organizuje Konkursy Wiedzy o Czeladzi. Jest autorem wielu publikacji i artykułów na temat historii Czeladzi. Znany jest jako poszukiwacz i zbieracz materiałów dotyczących naszego miasta. Od przeszło 20 lat upowszechnia wiedzę na temat filatelistyki. Organizator licznych wystaw poświęconych Czesławowi Słani, inicjator przyznania Honorowego Obywatelstwa dla Słani.
Krzysztof Zięcik - twórczością artystyczną zajmuje się od 1977r. Uprawia malarstwo olejne rysunek piórkiem, kredką oraz pastel. Od 2001r. jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, był czterokrotnym uczestnikiem plenerów plastycznych „Palety barw Czeladzi”. W większości swoich obrazów utrwala widoki Czeladzi. Od wielu lat przeznacza swoje prace na aukcje.

Rok przyznania 2008

Anna Piech - Prowadzony przez Panią Annę zespół "Mini Babki" w 2004r zajął I miejsce oraz zdobył Grand Prix podczas przeglądu "Czeladzkie Talenty". W 2005 roku Anna Piech Zajęła III miejsce podczas Europejskiego Festiwalu Piosenki. Rokrocznie zespół "Mini Babki" zajmuje najwyższe miejsca podczas wszelakich konkursów, festiwali oraz przeglądów.
Danuta Walczak - V-ce Prezes Sekcji Emerytów ZNP, inicjatorka i organizatorka "Młodzieżowej Rady Miasta" i jej koordynator z ramienia RM. Pani Danuta jest również założycielką i Prezesem "Klubu Rodów Czeladzkich". Jako wybitny społecznik i organizator imprez kulturalno-masowych nominowana została do tegorocznej "Nagrody Miasta Czeladź"
Danuta Kawka - Osoba o wielkich zdolnościach organizatorskich i wielu talentach. Dynamiczna i niezwykle aktywna, posiadająca wiele twórczych inwencji. Jest osobą otwartą na współpracę z wieloma stowarzyszeniami. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czeladzi do którego wstąpiła w 1990 roku i którego Prezesem jest od 1997 roku dynamicznie się rozwija. Na szczególne uznanie zasługuje kierowany przezeń Zespół Wokalno - Muzyczny "Orfeusz".

Rok przyznania 2009

Katarzyna Chudzik – brała udział w organizacji pięciu edycji wystaw Czeladzkiego Środowiska Artystycznego w latach: 1999, 2001, 2003 i 2006. Reprezentowała Miasto Czeladź w licznych konkursach plastycznych, a także na wystawach w kraju i za granicą. W 2009 roku została wybrana przez Czeladzkie Środowisko Artystyczne komisarzem wystawy, która została zaprezentowana w Galerii „Odeon” Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pani Katarzyna Chudzik, w ramach wystaw plastycznych Czeladzkiego Środowiska Artystycznego, prowadziła również prelekcje o tematyce graficznej dla dzieci i młodzieży w Spółdzielczym Domu Kultury „Odeon”. Często występowała również w roli jurorki  oceniając prace plastyczne dzieci z przedszkoli i szkół czeladzkich w ramach różnorodnych konkursów. Służyła także pomocą (społecznie) w projektowaniu wnętrz SDK „Odeon”. Pani Katarzyna Chudzik aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Czeladzi, biorąc czynny udział we wszelkich przedsięwzięciach artystycznych miasta. Jako artystka chętnie reprezentuje miasto w konkursach plastycznych i wystawach. Jest wybitną i uznaną artystką, czego dowodem są jej liczne sukcesy artystyczne, podziw i szacunek wśród odbiorców jej sztuki oraz rekomendacje Czeladzkiego Środowiska Artystycznego. 
Czeladzka Orkiestra Dęta – jest najstarszą i w obecnej chwili jedyną w Zagłębiu działającą górniczą orkiestrą dętą. Powstała w 1898 roku z inicjatywy Towarzystwa Bezimiennego Kopalń Węgla „Czeladź”, któremu przewodniczył Jan Keller. Od 111 lat orkiestra gra nieprzerwanie towarzysząc nie tylko uroczystym wydarzeniom związanym z działalnością kopalni, ale także reprezentując Czeladź na przeglądach, festiwalach i konkursach dla amatorskich orkiestr dętych. W tym czasie orkiestrę prowadziło kilku kapelmistrzów. W 1993 roku funkcję tę połączono ze stanowiskiem szefa artystycznego, które objął wieloletni muzyk Edward Stasiak. Orkiestra od lat czynnie uczestniczy w życiu miasta – w uroczystościach patriotycznych i kościelnych, a także w życiu kulturalnym – występuje podczas miejskich imprez artystycznych (Dożynki, Dni Czeladzi, konferencje poświęcone rewitalizacji terenów pogórniczych). To również za sprawą orkiestry w mieście jest możliwe kontynuowanie tradycji górniczych, które nie zamarły z chwilą likwidacji kopalni. Każdego roku, w Dzień Górnika orkiestra odwiedza osiedla mieszkaniowe, budząc ich mieszkańców, jak za dawnych lat. Orkiestra reprezentuje również miasto w kontaktach międzynarodowych – była i jest znakomicie przyjmowana w Auby, na Ukrainie, Łotwie, wszędzie wzbudzając entuzjazm i aplauz widowni .
Janusz Gątkiewicz – propagator kultury, w szczególności muzycznej w mieście i powiecie. Współpomysłodawca i inicjator Festiwalu Ave Maria oraz koncertów Orkiestry Symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej w Sosnowcu oraz śląskich wokalistów operowych i operetkowych, odbywających się w Kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czeladzi, hali MOSiR, Pałacu Ślubów. Organizowane koncerty odbywały się również podczas Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz w ramach Ogniska Muzycznego dla dzieci i w Pałacu Ślubów.

Rok przyznania  2010

Barbara Kruczkowska – od 1965 roku członek ZBOWiD, a od 1978 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Jest bardzo aktywnym i ofiarnym członkiem, wnosząc duży wkład pracy i zaangażowanie, zarówno w działalności koła miejskiego, jak i Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP. Od 2001 roku jest prezesem Koła Miejskiego. W 1998 roku została uhonorowana odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów RP. Na bieżącą służy radą i pomocą członkom oraz podopiecznym w załatwianiu spraw organizacyjnych i socjalno-bytowych. Ściśle współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz placówkami oświatowymi. Organizuje uroczystości upamiętniające różne rocznice państwowe i kombatanckie angażując do ich udziału młodzież i mieszkańców Czeladzi. Za pracę zawodową i społeczną przyznano jej wiele odznaczeń państwowych w tym Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Jadwiga Techmańska-Bienia – należy do Polskiego Związku Niewidomych od czerwca 1986 roku z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w zarządzie koła jest od 18 lat, a funkcję prezesa pełni 4 kadencję. Koło PZN w Czeladzi istnieje od 27 lat, obecnie zrzesza 90 członków z dysfunkcją wzroku. Głównymi celami działalności koła jest: tworzenie warunków rehabilitacji podstawowej; pomoc w adaptacji do życia w środowisku naturalnym; organizowanie rehabilitacji w zakresie szkoleń indywidualnych, grupowych, spotkań integracyjnych; informowanie o uprawnieniach osób niewidomych i słabo widzących; pomoc w załatwianiu spraw socjalnych. Laureatka Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiego Związku Niewidomych, którą otrzymała w  1998 roku oraz Złotej Odznaki Honorowej PZN (2006 rok). Z okazji 20-lecia koła PZN w Czeladzi otrzymała Dyplom Uznania od Zarządu Okręgu Śląskiego w Chorzowie.
Jan Grząba – wieloletni nauczyciel, kierownik zajęć pozalekcyjnych, muzyk orkiestrowy w Państwowej Operze Śląskiej w Bytomiu. W latach 2001-2003 prowadził filię Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie z siedzibą w Czeladzi, od 1995 roku do teraz pracuje z młodzieżą w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Sosnowcu. Od wielu lat prowadzi zespół Wokalno-Muzyczny „Orfeusz”. Jego podopieczni z MDK, Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz uczniowie szkół zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia m.in. w Harcerskim Festiwalu Kulturalnym „Srebrna Jodła”, Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, Przeglądzie Poezji Śpiewanej, Konkursach amatorskich Zespołów Muzycznych, XXV literackim Hyde-Parku, Powiatowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, Wojewódzkim Festiwalu Piosenki dla Dzieci i Młodzieży. Jan Grząba jest osobą zaangażowaną i aktywnie uczestniczącą w życiu społecznym. Poprzez swoją pracę zaszczepia w sercach i umysłach młodych ludzi zamiłowanie do muzyki.


Rok przyznania 2011


Ireneusz Gawroński - jego działalność wiąże się pośrednio z propagowaniem kultury, a także historii i tradycji miasta. Jako członek zarządu „Młodzieżowego Zespołu Inicjatyw Kulturalnych", powołanego i prowadzonego w II połowie lat 60 XX w. przez ówczesnego kierownika wydziału kultury P.M.R.N. w Czeladzi (Pani Zofia Hajdas), wspólnie z członkami zespołu przyczynił się w sposób znaczący do wprowadzenia do tradycji lokalnej nowych zewnętrznych elementów. Był również jednym z inicjatorów powołania pierwszego w mieście Fan-Clubu „Fan-clubu Jim'ego Pimey'a".    W okresie „związkowym" jako przewodniczący w pełni realizował zarówno zapisy statutowe, jak i zwyczajowo przyjęte działania w zakresie upowszechniania szeroko rozumianej „Kultury". (Uczestnictwo pracowników i ich rodzin w spektaklach, koncertach, w uroczystościach organizowanych dla dzieci z oprawą artystyczną). Jest jednym z niewielu radnych, który został desygnowany przez wyborców do ich reprezentowania zarówno w Miejskiej Radzie Narodowej (l984-1990), jak i w Radzie Miejskiej (l999-2010 i nadal). Swoje obowiązki wypełniał i wypełnia pracując okresowo we wszystkich komisjach M.R.N. i R.M. Jako radny, poprzez podejmowane decyzje dotyczące m.in. wydatków budżetowych   wpływał  na   bezpieczeństwo   finansowe funkcjonujących   w mieście ośrodków zajmujących się propagowaniem kultury, historii i tradycji (m.in. M.B.R , „Muzeum Saturn", „Elektrownia"). Należy do starych czeladzkich rodów. Interesuje się historią miasta. Będąc współredaktorem „Trybuny Czeladzkiej" za zgodą Rady Miejskiej SLD i członków Klubu Radnych „Czeladzka Lewica", przekształcił część „Gazety Partyjnej" w „Samorządową". Pozwoliło to na publikowanie w „Trybunie" przekrojowych tematów z historii miasta. Jest współautorem zdjęć i autorem części opisowych zamieszczanych na łamach „Trybuny", dotyczących dat i miejsc tragicznych dla Czeladzian (miejsca historyczne, tablice pamiątkowe, pomniki), jak również dotyczących uroczystości styczniowych, majowych i listopadowych. Obecnie pracuje nad przygotowaniem do publikacji zdjęć „Czeladzian" z lat 70-tych XX w.

Jan Powałka - od 30 lat bierze czynny i aktywny udział w życiu miasta. Prowadzi działalność artystyczną, organizuje wystawy. Pracował jako pedagog w szkołach Czeladzi i Będzina, jest członkiem instytucji kulturalnych i stowarzyszeń na terenie miasta i regionu. Był   członkiem   komitetu   budowy   Pomnika   Katyńskiego   w   2006   roku   oraz   jego współprojektantem. W latach 2004-2006 był sekretarzem Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Czeladzi. Jest członkiem Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi oraz założycielem i prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych - „StiK" działającego w Czeladzi od 2004 roku. Z inicjatywy prezesa i członków Stowarzyszenia powstała w 2005 roku Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia" w dawnej elektrowni kopalni "Saturn" a w 2007 roku Galeria w Pałacu pod Filarami w Czeladzi, która działała 2 lata. Jan Powałka i Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych od 2005 współorganizuje wraz z Urzędem Miasta Czeladzki Festiwal Ave Maria. Jako prezes Stowarzyszenia Jan Powałka organizuje działalność Górniczej Orkiestry Dętej, zespołu tanecznego „Misz Masz”, grupy rekonstrukcji historycznej Wikingów oraz grupy młodych turystów - fotografów. Poza   tym   Jan   Powałka   zorganizował   w   maju   2005   roku   własną   wystawę   grafiki komputerowej, akwareli i rysunku w Bibliotece Miejskiej w Czeladzi. Jest odznaczony: Odznaką „Zasłużony dla kultury Polskiej" (2007), Odznaka „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” (2006). Jest także laureatem Nagrody Starosty Będzińskiego (2007) oraz Nagrody Miasta Czeladź w 2004 roku.
Grażyna Strączek - współautorka książki pt. „Czeladź". Wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie dla nauczycieli „Uczmy jak się uczyć" za scenariusz zajęć pt. „Moje miasto „ - 2000r. Zorganizowała w SP 7 Sesję Rady Miejskiej poświęconą oświacie „Szkoła 2000" -1996 r. oraz Konkurs Wiedzy o Czeladzi w roku szk. 2000/2001 z udziałem radnych oraz Burmistrza Miasta, a także Konkurs Literacki na który zaproszono dzieci z Przedszkola nr 5. Od 24.05.1996r do 06.2000 roku społecznie pełniła funkcję Prezesa Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego. Publikuje artykuły w „Echu Czeladzi” i „Gazecie Szkolnej”. Wielokrotnie otrzymywała dyplomy uznania od władz miasta, MSZS, Zarządu Klubu Rodów Czeladzkich, placówek oświatowych i kulturalnych za działalność i zaangażowanie na rzecz rozwoju oświaty, kultury i sportu w mieście. Pomagała w organizacji i promowała konkurs ogólnopolski na opowiadanie fantasy, który cyklicznie od 5 lat organizuje Gimnazjum nr 3. W latach 1994-98 oraz 2002-2006 pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa. Reprezentowała Czeladź w uroczystościach kulturalnych i środowiskowych zarówno w mieście, kraju jaki i zagranicą. Przez wiele lat reprezentowała miasto podczas uroczystości miejskich i państwowych będąc członkiem pocztu sztandarowego. Od wielu lat jest animatorem kultury, bierze czynny udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez placówki kulturalne i oświatowe działające na terenie miasta i powiatu. Za dotychczasową pracę na rzecz Miasta Czeladzi została nagrodzona m.in. Odznaką „zasłużony Samorządowiec", Brązową odznaką „Zasłużony dla porządku publicznego Miasta Czeladź", Nagrodą Burmistrza Miasta, Medalem „Zasłużony dla Czeladzkiej Oświaty", Brązowym Krzyżem Zasługi.

Rok przyznania 2012

Wacław Majcherczyk - Instruktor lekkoatletyki w MOSiR Czeladź. Prezes TO TKKF „Saturn” Czeladź – trener sekcji biegowej MOSiR Czeladź. Promuje miasto podczas imprez ogólnopolskich, międzynarodowych i regionalnych. W biegach przełajowych („O Paterę Dz. Zach i Śl. TKKF” – wielokrotne I. miejsca), w biegach narciarskich (I m. w Mistrzostwach Górników), w nordic-walking (kijki) wicemistrzostwo Polski w 2011 r. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Biegów Przełajowych Śl. TKKF. Zdobywca Oskara Sportowego, odznaczony Złotą Odznaką „Za zasługi dla sportu”, Złotym Krzyżem Zasługi, Złota Odznaka Zasłużony dla Województwa Śląskiego. Laureat Nagrody Miasta Czeladź w 1997 r. Jest aktywnym działaczem sportowym (TKKF „Saturn” Czeladź), wiceprezesem Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Czeladzi. Jest propagatorem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Inicjator biegów przełajowych, biegów narciarskich i nordic - walking na terenie gminy i województwa. Jest promotorem Gminy Czeladź jako trener i zawodnik TKKF „Saturn” w imprezach sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Krystyna Kita -  Od 1995 r. pełni funkcję kustosza Czeladzkiego Klubu Pielgrzyma. Dwukrotnie organizowała liczące po 100 osób, autokarowe wyjazdy na krakowskie Błonia na spotkania z Ojcem św. Od kilku lat jest organizatorką autokarowych pielgrzymek do Włoch (2008 r.), do Lourdes (2009 r.), pielgrzymek ekumenicznych do Petersburga (2010) i do Grecji (2011). Współorganizuje corocznie pielgrzymki na Jasną Górę (z noclegami). Prowadzi dokumentację zdjęciową i archiwalną dotyczącą pielgrzymowania czeladzian na przestrzeni wieków. Jest współtwórczynią wystawy „300 lat pielgrzymowania czeladzian”. Wystawa gościła w czeladzkich kościołach, oraz wystawiana była w okręgu Nord we Francji. Prowadzi dokumentację dotyczącą życia czeladzian na przestrzeni 110 lat, w tym orkiestr dętych, nauczycieli, młodzieży szkolnej, uroczystości religijnych, chórów i kościoła św. Stanisława. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym mieszkańców Czeladzi. Propaguje historię pielgrzymowania czeladzian, prowadząc kroniki dokumentuje wydarzenia, pozostawiając tym samym ślad dla kolejnych pokoleń.

Rok przyznania 2013

W roku 2013 radni przyznali Nagrodę Miasta Czeladź Henrykowi Komuniewskiemu – wybitnemu kolarzowi, który w ciągu swej sportowej kariery wielokrotnie reprezentował Polskę w barwach narodowych na wielu wyścigach w Europie i na świecie, a także zespołom tanecznym „Błysk” i „Błysk Mini” prowadzonych przez Justynę Fit-Kempską przy SDK „Odeon” – odnoszącym sukcesy artystyczne podczas regionalnych i krajowych konkursów tanecznych.
Udostępnił - Agata Moliszewska (Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkoleń) - 2006-11-27 11:13:06
Opublikował - Wojciech Maćkowski (Kierownik Wydziału Promocji Miasta) - 2006-11-27 11:07:43
Zmienił - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2014-02-26 08:10:05
PDF Drukuj Email