Podatki i opłaty lokalne
Filtr 
   Kolejność 
   Pokaż 
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2015-12-17 UCHWAŁA NR XVII/254/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nieobowiązujący
2015-12-17 UCHWAŁA NR XVII/253/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Czeladź na 2016 rok Nieobowiązujący
2015-12-17 UCHWAŁA NR XVII/252/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI w sprawie ustalenia wzorów informacji na podatek od nieruchomości i podatek rolny, deklaracji na podatek od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny obowiązujących na terenie Miasta Czeladź Nieobowiązujący
2015-12-17 UCHWAŁA NR XVII/251/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2016 Nieobowiązujący
2015-12-17 UCHWAŁA NR XVII/250/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2016 Nieobowiązujący
2015-07-17 Zarządzenie nr 223/2015 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta Czeladź Obowiązujący
2015-02-09 Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego Obowiązujący
2015-01-14 Uchwała nr IV/29/2014 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVI/1161/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-01-12 Zarządzenie Nr 275/2014 w sprawie wprowadzenia instrukcji egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Czeladź . Nieobowiązujący
2014-12-11 Uchwała nr LXXVI/1159/2014 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Czeladź na rok 2015 Nieobowiązujący
2014-12-11 Uchwała nr LXXVI/1158/2014 w sprawie ustalenia wzorów informacji na podatek od nieruchomości i podatek rolny, deklaracji na podatek od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny obowiązujących na terenie miasta Czeladź Uchylony
2014-12-11 Uchwała nr LXXVI/1160/2014 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2015 Nieobowiązujący
2014-12-11 Uchwała nr LXXVI/1161/2014 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2014-04-04 Pisemna Interpretacja Indywidualna Prawa Podatkowego 2014 Obowiązujący
2013-03-18 Pisemna Interpretacja Indywidualna Prawa Podatkowego 2013 Obowiązujący
2013-03-12 XLIV/681/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/510/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 pażdziernika 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź na 2013 rok Obowiązujący
2012-11-09 Uchwała nr XXXIX/512/2012 w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na rok 2013 Nieobowiązujący
2012-11-09 Uchwała nr XXXIX/511/2012 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013 Nieobowiązujący
2012-11-09 Uchwała nr XXXIX/510/2012 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź na 2013 rok Zmodyfikowany
2012-11-09 Uchwała nr XXXIX/509/2012 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Czeladź na rok 2013 Obowiązujący
2012-02-01 PISEMNA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRAWA PODATKOWEGO Obowiązujący
2012-01-12 Uchwała nr XXII/329/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/261/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź na 2012 rok Nieobowiązujący
2012-01-05 Uchwała nr XXI/259/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/242/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012 Nieobowiązujący
2012-01-05 Uchwała nr XXI/260/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 Uchylony
2012-01-05 Uchwała nr XXI/258/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/243/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2012 rok Nieobowiązujący
2012-01-05 Uchwała nr XXI/261/2011 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź na 2012 rok Nieobowiązujący
2012-01-05 UCHWAŁA NR XXI/262/2011 w sprawie: ustalenia wzorów informacji na podatek od nieruchomości i podatek rolny, deklaracji na podatek od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny obowiązujących na terenie miasta Czeladź Uchylony
2011-01-19 Uchwała nr LXXIII/1283/2010 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź. Uchylony
2009-11-23 Uchwałanr LVIII/943/2009 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Uchylony
2009-11-23 Uchwała nr LVIII/945/2009 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź. Uchylony
2009-11-23 Uchwała nr LVIII/944/2009 w sprawie ustalenia wzorów informacji na podatek od nieruchomości i podatek rolny, deklaracji na podatek od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny. Uchylony
2009-11-23 Uchwała nr LVIII/946/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok. Nieobowiązujący
2009-01-30 Zarządzenie nr 5/2009 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty eksploatacyjnej na targowiskach miejskich na terenie miasta Czeladź. Uchylony
2008-12-03 Uchwała nr XLIV/644/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok. Nieobowiązujący
2008-12-03 Uchwała nr XLIII/597/2008 w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów. Uchylony
2008-12-03 Uchwała nr XLIII/599/2008 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Uchylony
2008-12-03 Uchwała nr XLIII/598/2008 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź. Uchylony
2008-03-06 Uchwała nr VI/55/2007 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2007 rok. Nieobowiązujący
2008-02-19 Uchwała Nr XXVIII/287/2007 w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/245/2007 z dnia 25 października 2007r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2008 rok. Nieobowiązujący
2008-02-19 Uchwała Nr XXVIII/285/2007 w sprawie: ustalenia wzorów informacji na podatek od nieruchomości i podatek rolny, deklaracji na podatek od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny obowiązujących na terenie miasta Czeladź. Uchylony
2008-02-19 Uchwała Nr XXVIII/286/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok. Nieobowiązujący
2008-02-19 Uchwała nr XXVI/246/2007 w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź na 2008 rok. Uchylony
2008-02-19 Uchwała Nr XXVI/245/2007 w sprawie: ustalenia opłaty od posiadania psów na 2008 rok. Uchylony
2008-02-19 Uchwała Nr XXVI/244/2007 w sprawie: ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok. Uchylony
2007-05-08 Uchwała Nr II/10/2006 w sprawie: ustalenia wzorów informacji na podatek od nieruchomości i podatek rolny, deklaracji na podatek od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny obowiązujących na terenie miasta Czeladź Uchylony
2007-05-08 Uchwała Nr II/13/2006 w sprawie: wysokości stawki opłaty prolongacyjnej Nieobowiązujący
2007-05-08 Uchwała Nr II/12/2006 w sprawie: podatku od posiadania psów na 2007 rok Uchylony
2007-05-08 Uchwała Nr II/11/2006 w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź na 2007rok Uchylony
2007-05-08 Uchwała Nr II/9/2006 w sprawie: podatku rolnego na 2007 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 Uchwała Nr II/8/2006 w sprawie: ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok Uchylony
2007-05-08 Uchwała Nr II/7/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok Uchylony
2007-05-08 Uchwała Nr LX /845/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 Uchwała Nr LX/843/2005 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź na 2006 rok Uchylony
2007-05-08 Uchwała Nr LX/844/2005 w sprawie podatku rolnego na 2006 rok Uchylony
2007-05-08 Uchwała Nr LX/846/2005 w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 rok Uchylony
2007-05-08 Uchwała Nr LX/848/2005 w sprawie ustalenia wzorów informacji na podatek od nieruchomości i podatek rolny, deklaracji na podatek od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny obowiązujących na terenie miasta Czeladź Uchylony
2007-05-08 Uchwała Nr LXI/937/2005 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2006 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 Uchwała Nr LX/847/2005 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok Uchylony
2007-05-08 Uchwała Nr XL/599/2004 w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji oraz deklaracji na podatek rolny obowiązujących na terenie miasta Czeladź Uchylony
2007-05-08 Uchwała Nr XL/598/2004 w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 rok Uchylony
2007-05-08 Uchwała Nr XL/597/2004 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź na 2005 rok Uchylony
2007-05-08 Uchwała Nr XL/596/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 Uchwała Nr XL/595/2004 w sprawie podatku rolnego na 2005 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 Uchwała Nr XL/594/2004 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok Uchylony
2007-05-08 Wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości i podatek rolny. Nieobowiązujący
2007-05-08 Podatek rolny na 2003 rok. Nieobowiązujący
2007-05-08 Podatek od posiadania psów na 2003 rok. Nieobowiązujący
2007-05-08 Podatek od środków transportowych na 2003 rok. Nieobowiązujący
2007-05-08 Opłata targowa na 2003 rok. Nieobowiązujący
2007-05-08 Zwolnienia w podatku rolnym. Obowiązujący
2007-05-08 Ustalenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok. Nieobowiązujący
2007-05-08 Podatek rolny na 2004 rok. Nieobowiązujący
2007-05-08 Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok. Nieobowiązujący
2007-05-08 Ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź na 2004 rok. Nieobowiązujący
2007-05-08 Podatek od posiadania psów na 2004 rok. Uchylony
2007-05-08 Ustalenie wzorów informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji oraz deklaracji na podatek rolny obowiązujących na terenie miasta Czeladź. Uchylony
2007-05-08 Ustalenie wysokości opłaty administracyjnej. Obowiązujący
2007-05-08 Podatek od nieruchomości na 2003 rok. Nieobowiązujący