Inne
Filtr 
   Kolejność 
   Pokaż 
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2015-09-01 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Czeladź (wrzesień 2015) Obowiązujący
2012-08-23 Informacja Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Obowiązujący
2012-07-09 Wyrok WSA w Gliwicach syg. akt II SA/GL 906/11 Obowiązujący
2011-06-29 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Czeladź Uchylony
2011-06-29 Decyzja Starosty Będzińskiego Obowiązujący
2011-06-29 Decyzja Starosty Będzińskiego Obowiązujący
2011-04-28 INFORMACJA NR BK-GN.1.2011 BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ Obowiązujący
2011-04-20 Sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju miasta Czeladź do roku 2015 Program nr 6 Mieszkanie Obowiązujący
2011-03-03 Zawiadomienie Starosty Będzińskiego Nieobowiązujący
2009-04-23 Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2008 r. Obowiązujący
2009-03-24 Porozumienie pomiędzy Gminą Czeladź, MZGK, a ENION S.A. w Będzinie w sprawie finansowania wymiany i rozbudowy infrastruktury technicznej w tym skablowania sieci nN w obrębie strefy staromiejskiej w Czeladzi. Nieobowiązujący
2009-03-09 Porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu Będzińskiego, a Burmistrzem Miasta Czeladź w sprawie przejęcia zarządzania drogą powiatową stanowiącą ciąg drogowy 4701 S w Czeladzi. Obowiązujący
2009-03-09 Porozumienie pomiędzy Gminą Czeladź a Budropol Sp. J. w sprawie współpracy podzczas realizowania inwestycji \"Budowa ulicy Letniej\" Obowiązujący
2007-06-25 Sprawozdanie z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Czeladź na lata 2004-2015" za okres od 2004 do 2006 r. Nieobowiązujący
2007-06-25 Raport z wykonania "Programu Ochrony środowiska dla miasta Czeladź na lata 2004-2015" za okres od 2004 do 2006 r. Nieobowiązujący