Protokoły z komisji Rady Miejskiej w CzeladziKadencja 2014-2018


→ Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

Protokoły z posiedzeń Komisji Statutowo-Regulaminowej

Protokoły z posiedzeń Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Protokoły z posiedzeń Komisji Finansowo - Budżetowej

Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej

Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

→ Protokoły z posiedzeń Komisji łączonychKadencja 2010-2014


→ Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

Protokoły z posiedzeń Komisji Regulaminowo-Inwentaryzacyjna i Etyki Radnych

Protokoły z posiedzeń Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa (od 2012r.)

Protokoły z posiedzeń Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia (do 2012r.)

Protokoły z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa (do 2012r.)

Protokoły z posiedzeń Komisji Finansowo - Budżetowe

Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej

Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i SportuKadencja 2006-2010


→ Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

Protokoły z posiedzeń Komisji Regulaminowo-Inwentaryzacyjna i Etyki Radnych

Protokoły z posiedzeń Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Protokoły z posiedzeń Komisji Finansowo - Budżetowe

Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej

Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

 

 

Kadencja 2002-2006


→ Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

Protokoły z posiedzeń Komisji Regul.- Inwent. i Etyki Radnych

Protokoły z posiedzeń Komisji ds. Społecznych i Zdrowia

Protokoły z posiedzeń Komisji Finansowo - Budżetowe

Protokoły z posiedzeń Komisji ds. Gospoadrczych i Integracji z UE

Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa


Informacja dla użytkowników przeglądarki internetowej Mozilla Firefox - w celu odtworzenia pliku dźwiękowego typu mp3 umieszczonego przy protokołach z sesji RM lub komisji RM z możliwością "przewijania" (przeskakiwania) w czasie należy w/w plik otworzyć poprzez polecenie "Otwórz" - umieszczone pod plikiem dźwiękowym lub zapisać na dysku i użyć zainstalowanego w systemie odtwarzacza mp3 lub użyć innej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer. Obecna wersja Mozilla Firefox posiada wbudowaną wtyczkę służąca do odtwarzania plików mp3, która uniemożliwia odsłuch nagrania poprzez wybór określonego czasu np. przeskok bezpośrednio na koniec nagrania.

 

Pliki typu WMA są otwierane przez domyślny odtwarzacz plików dźwiękowych zainstalowany w systemie - najczęściej jest to Windows Media Player

 

Pobierz DSS Player Lite - bezpłatne oprogramowanie firmy Olympus służące do odtwarzania plików audio w formacie DSS (Digital Speech Standard), aby uzyskać możliwość odsłuchania załączników do protokołów.

 

.

Udostępnił - Agnieszka Pokorny (Wydział Organizacyjny) - 2007-11-06 11:39:57
Opublikował - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2007-11-06 11:39:05
Zmienił - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2016-01-27 12:07:52
PDF Drukuj Email