Budżet
Filtr 
   Kolejność 
   Pokaż 
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2016-03-22 Zarządzenie Nr 57/2016 w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta na 2016 rok Nieobowiązujący
2016-03-17 Zarządzenie Nr 64/2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2016 rok Nieobowiązujący
2016-03-17 Zarządzenie Nr 63/2016 w sprawie zmian w budżecie Miasta Czeladź na 2016 rok Nieobowiązujący
2016-03-17 Zarządzenie Nr 65/2016 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2016 rok. Nieobowiązujący
2016-03-17 Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2016 rok. Nieobowiązujący
2016-03-17 Zarządzenie Nr 59/2016 w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2016 rok. Nieobowiązujący
2016-03-17 Zarządzenie Nr 49/2016 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2016 rok. Nieobowiązujący
2016-03-17 Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2016 rok. Nieobowiązujący
2016-03-17 Zarządzenie Nr 47/2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2016r. Nieobowiązujący
2016-03-17 Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na 2016r. Nieobowiązujący
2016-03-17 Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2016 rok. Nieobowiązujący
2016-03-17 Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2016 rok. Nieobowiązujący
2016-03-17 Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2016 rok. Nieobowiązujący
2016-03-07 Zarządzenie nr 50/2016 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2016 rok. Nieobowiązujący
2016-02-26 Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Czeladź na 2016 r. Nieobowiązujący
2016-02-24 Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2016r. Nieobowiązujący
2016-02-24 Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na 2016r. Nieobowiązujący
2016-02-18 UCHWAŁA NR XXI/285/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2016 – 2030 Nieobowiązujący
2016-02-18 UCHWAŁA NR XXI/284/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok Nieobowiązujący
2016-02-12 Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie zmian w budżecie Miasta Czeladź na 2016 rok Nieobowiązujący
2016-02-12 Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2016 rok Nieobowiązujący
2016-02-12 Zarządzenie Nr 34/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na 2016 r. Nieobowiązujący
2016-02-12 Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Czeladź na 2016 r. Nieobowiązujący
2016-02-08 Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2016 rok. Nieobowiązujący
2016-02-08 Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2016 rok. Nieobowiązujący
2016-02-08 Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2016 rok. Nieobowiązujący
2016-02-08 Zarządzenie Nr 31/2016 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2016 rok. Nieobowiązujący
2016-02-08 Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2016 rok. Nieobowiązujący
2016-01-28 Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2016 rok. Nieobowiązujący
2016-01-22 Zarządzenie n 10/2016 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2016 rok. Nieobowiązujący
2016-01-22 Zarządzenie nr 9/2016 w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2016 rok. Nieobowiązujący
2016-01-19 Zarządzenie Nr 457/2015 Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta na rok 2015. Nieobowiązujący
2016-01-19 Zarządzenie Nr 458/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 – 2030. Nieobowiązujący
2016-01-19 Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego na 2016 rok Nieobowiązujący
2016-01-19 Uchwała Nr XX/280/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Nieobowiązujący
2016-01-19 Uchwała Nr XX/281/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 – 2030 Nieobowiązujący
2016-01-12 Uchwała Nr IX/149/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Nieobowiązujący
2016-01-12 Uchwała Nr XIV/206/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia poręczenia za zobowiązania Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Czeladzi Nieobowiązujący
2016-01-12 Uchwała Nr XIV/205/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 – 2030 Nieobowiązujący
2016-01-05 Zarządzenie Nr 455/2015 w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2016-01-05 Zarządzenie Nr 454/2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2016-01-05 Zarządzenie Nr 317/2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2016-01-05 Zarządzenie Nr 316/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2016-01-05 Uchwała Nr XVII/259/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 – 2030 Nieobowiązujący
2016-01-05 Uchwała Nr XVII/258/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Obowiązujący
2016-01-05 Zarządzenie Nr 452/2015 w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2016-01-05 Zarządzenie Nr 451/2015 w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 450/2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 449/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 435/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 446/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na 2015 r. Obowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 447/2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 r. Obowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 445/2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 444/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 434/2015 w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Czeladź na 2015 r. Nieobowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 353/2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 308/2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 433/2015 w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 427/2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 425/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 424/2015 w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 348/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 187/2014 z dnia 28 sierpnia 2015 roku Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie procedur dotyczących pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Obowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 307/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 306/2015 w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 208/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych Miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 206/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 – 2030 Nieobowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 205/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 204/2015 w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 178/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 177/2015 w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie nr 385/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2015-12-15 Zarządzenie Nr 420/2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-15 Zarządzenie Nr 419/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-15 Zarządzenie Nr 405/2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-15 Zarządzenie Nr 404/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-15 Zarządzenie Nr 418/2015 w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2015-12-15 Zarządzenie Nr 417/2015 w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-04 Zarządzenie Nr 412/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-04 Zarządzenie Nr 411/2015 w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-12-04 Zarządzenie Nr 407/2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2015-12-04 Zarządzenie Nr 406/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2015-11-27 Zarządzenie Nr 403/2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2015-11-27 Zarządzenie Nr 402/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2015-11-27 Zarządzenie Nr 401/2015 w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2015-11-27 Zarządzenie Nr 400/2015 w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-11-27 ZARZĄDZENIE Nr 398/2015 w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Czeladź na 2015 r Nieobowiązujący
2015-11-27 Zarządzenie Nr 397/2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-11-24 Zarządzenie Nr 399/2015 w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2015-11-24 Zarządzenie Nr 396/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-11-24 Zarządzenie Nr 395/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych Miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-11-24 Zarządzenie Nr 394/2015 w sprawie: zmian w budżecie Miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-11-24 Zarządzenie Nr 393/2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2015-11-24 Zarządzenie Nr 392/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok Nieobowiązujący
2015-11-24 Zarządzenie Nr 391/2015 w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2015-11-19 Uchwała Nr 172/X/2015 w sprawie Uchwały Nr VII/107/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/699/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu Obowiązujący
2015-11-19 Uchwała Nr 173/X/2015 w sprawie Uchwały Nr VII/108/2015 w sprawie zmiany Uchwały NrbXLV/700/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu Obowiązujący
2015-11-19 Uchwała Nr 174/X/2015 w sprawie Uchwały Nr VII/109/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/701/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu Obowiązujący
2015-11-19 Uchwała Nr 175/X/2015 w sprawie Uchwały Nr VII/110/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/702/2008w sprawie zaciągnięcia kredytu Obowiązujący
2015-11-19 Uchwała Nr 176/X/2015 w sprawie Uchwały Nr VII/111/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/703/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu Obowiązujący
2015-11-19 Uchwała Nr 177/X/2015 w sprawie uchwały Nr VII/112/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/704/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu Obowiązujący
 
« pierwszapoprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następnaostatnia »
Strona 1 z 23